Rakennusten ja rakennelmien JHS 210 -suositus on julkaistu

Suositus sisältää yhteisen loogisen tietomallin sekä mallintamisohjeet kansallisella tasolla yhdenmukaisen paikkatietoaineiston tuottamiseksi rakennukset ja rakennelmat -teemasta.

Julkishallinnon suositus rakennusten ja rakennelmien paikkatietojen mallintamiselle (JHS 210) on nyt julkaistu. Suosituksessa määritellään muun muassa tavat aikaulottuvuuden hallitsemiseksi ja annetaan muodostamisohjeet 2,5D- ja 3D-geometrioille. Suositus mahdollistaa, että tulevaisuudessa julkishallinnon eri organisaatioiden tuottama paikkatietoaineisto voi olla yhdenmukaista ja laadukasta koko maan osalta. 

JHS-suositus määrittää perustan rakennusten kansalliselle mallinnukselle ja määrittää ensimmäistä kertaa myös laatu- ja elinkaarisäännöt. Mallinnusta käytetään jo Kansallisen maastotietokannan toteutuksessa, mutta sitä voidaan jatkossa hyödyntää myös esimerkiksi kaupunkimallien ja 3D-kiinteistöjen muodostamisessa. Mallinnus on tehty yhteensopivaksi CityGML- ja INSPIRE-määrittelyjen kanssa.

– Laatu- ja elinkaarisäännöt tuovat uuden ulottuvuuden paikkatietojen hallintaan ja mahdollistavat tietojen automaattisen laaduntarkastuksen esimerkiksi Paikkatietoalustan Laatuvahdin avulla. Myös tietojen integrointi muun tiedon kanssa mahdollistuu ja tiedot saadaan nopeammin käyttöön, kuvailee JHS-hankkeen puheenjohtajana toiminut Antti Jakobsson Maanmittauslaitoksesta.

Suositus auttaa kuntia ja Maanmittauslaitosta yhdenmukaisemman ja nykyaikaisen paikkatiedon tuottamisessa.

– Suurin työ on kuitenkin edessä, kun Maanmittauslaitoksessa ja kunnissa siirrytään suosituksen mukaisen paikkatiedon tuotantoon. Myös vanhat paikkatiedot on sopivalla aikataululla muutettava suosituksen mukaiseen muotoon. Myös tähän työhön lähdetään yhdessä ja yksi askel kerrallaan, kertoo hankkeen editorina toiminut Pekka Luokkala Maanmittauslaitoksesta.

Hankeryhmässä oli mukana asiantuntijoita kunnista, ympäristöministeriöstä ja Maanmittauslaitoksesta.

Suositus on julkaistu osoitteessa: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs210
Lisätietoa hankkeesta: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/paikkatiedon-kasitemalli-ja-geometriat

Lisätiedot

Antti Jakobsson ja Pekka Luokkala, Maanmittauslaitos

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit