Hyppää pääsisältöön

Saako tiellä kulkea?

Kesän tullen, kun valoa ja vapaa-aikaa on enemmän, kutsuu ympäröivä luonto ihmisiä liikkumaan ja kulkemaan. Samalla esiin nousevat kysymykset, missä saa kulkea, kuka saa kulkea ja mitä maanomistaja saa maillaan tehdä.

Panu Karhu

Hiekkatie peltojen keskellä.
Kuva:
Julia Hautojärvi

Kulkemista ohjaava säännöstö on kirjattu useaan eri paikkaan ja siinä on runsaasti tulkinnanvaraa. Vastaus kysymyksiin keitetään kokoon tieoikeuksista, maanomistajan oikeuksista ja jokamiehenoikeuksista. Keitosta tulee helposti sekava ja vaikeasti ymmärrettävä, joten yritän selventää yleisimpiä kulkemiseen liittyviä periaatteita.

Saako tiellä kävellä tai pyöräillä?

Suomessa on ikiaikaiseen perinteeseen pohjautuva jokamiehenoikeus. Oikeutta ei ole missään laissa määritelty vaan se perustuu käytännössä syntyneisiin periaatteisiin. Jokamiehenoikeudella saa kävellä, pyöräillä tai hiihtää toisen omistamalla maalla ilman omistajan lupaa, kun ei aiheuta haittaa tai häiriötä. Erityisesti on huomioitava, ettei rikota kenenkään kotirauhaa. Kotirauhan tarkoittamalle alueellekaan ei ole tehty tarkkaa määritelmää. Jossain kotirauha voi ulottua sadan metrin päähän lähimmästä rakennuksesta, toisaalla se ei ole voimassa enää viiden metrin päässä talon seinästä. Jos tie ei kulje kotirauhan alueella, saa sillä siis liikkua jokamiehenoikeudella ilman erillistä lupaa.

Saako tiellä ajaa autolla?

Lähtökohtaisesti tiellä saa kulkea ajoneuvolla, olkoon se mopo, auto tai muu laite, jos on saanut kulkemiseen oikeuden. Oikeus voi olla virallisesti perustettu tieoikeus, tai maanomistajan antama lupa. Yleisesti on tulkittu, että satunnainen kulkeminen tiellä esimerkiksi marjastamaan on myös sallittua, kun kyse ei ole säännöllisestä tai järjestetystä toiminnasta. Ajoneuvolla kulkeminen ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin.

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta saa ilmaiseksi enintään kymmenen kiinteistön omistajatiedot yhden vuoden aikana esimerkiksi kulkemisluvan pyytämistä varten. Omistajatietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen tai ostotarkoituksessa tehtäviä yhteydenottoja varten.

Saako maanomistaja sulkea tien?

Maanomistajalla on oikeus tehdä omaisuudellaan lähes mitä tahansa, kun noudattaa lain säännöksiä. Tieoikeus menee kuitenkin ohi maanomistajan oikeuden eli maanomistaja ei saa estää tien käyttöä, jos tiellä on jollakin muulla tieoikeus. Jokamiehenoikeudella ei vastaavaa suojaa ole.

Jos tiellä ei ole kenelläkään tieoikeutta, maanomistaja saa katkaista kulkemisen kaivamalla tien pois, rakentamalla sen poikki aidan tai tien kohdalle rakennuksen. Tällöin jokamiehenoikeudella kulkevien on vain löydettävä uusi reitti. Jos kyse on vanhasta tiestä ja suositusta kulkureitistä, maanomistajan kannattaa harkita kahdesti ennen kulkemisen estämistä. Mitä vanhemmasta tiestä on kyse, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tiellä on vanha tieoikeus.

Lämpimät ilmat ja runsas kesäinen valo kannattaa käyttää Suomen kauniista luonnosta nauttimiseen. Liikkuessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä edellä kuvatut periaatteet ja täydentää niitä tilanteen mukaan arkijärjellä

Kirjoittaja työskentelee palvelupäällikkönä maanomistajan palvelut -palvelualueella Maanmittauslaitoksessa.

Maanmittaus
Kiinteistöt
Yksityistie

Uusimmat blogit