Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuuden kehittämisestä hyötyvät kaikki

Esteettömyys-sanaa käytetään usein silloin, kun puhutaan rakennusten tai muun rakennetun ympäristön helppokulkuisuudesta ja toimivuudesta. Esimerkiksi kirjastoon tai viraston – kuten Maanmittauslaitoksen – palvelupisteisiin on helppo mennä, vaikka liikkuisi pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa tai vaikka ei näkisi kunnolla. Saavutettavuus taas tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa. 

Arvo Kokkonen hymyilee ja katsoo kameraan.
Kuva:
Ilona Savola

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivujen ja mobiilisovelluksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettavuus on tekniikkaa, helppokäyttöisyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä. Se edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. 

Asiakaslähtöisyys edellyttää huomion kiinnittämistä saavutettavuuteen

Maanmittauslaitoksen strategian mukainen tavoite asiakaslähtöisistä ja turvallisista palveluista haastaa meidät toimenpiteisiin saavutettavuuden tehtäväkentällä. Yksi työkalu tähän Maanmittauslaitoksessa on yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka avulla Maanmittauslaitos ylläpitää ja kehittää asiakkaiden sekä muiden ulkoisten sidosryhmien yhdenvertaista kohtelua. 

Toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelmamme vuosille 2021–25 pohjautuu yhteen neljästä perusarvostamme; ”Erilaisina yhdessä”. Se vahvistaa viestiä yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä sekä asiakkaiden että henkilöstön kohdalla. Konkreettisina toimina voi mainita vaikkapa sisäiset saavutettavuusaiheiset tietoiskut henkilöstölle sekä saavutettavuuden huomioimisen osana perehdytystä verkkopalveluja tuottaville henkilöille. Edistämme yhdenvertaisuutta myös selkokielisyyden saralla selkokielisen materiaalin tarpeen selvittämisellä Maanmittauslaitoksen ulkoisilla sivuilla. Suunnitelma pitää sisällään myös lukuisia muita toimenpiteitä.

Myös alkuvuodesta julkaistun vastuullisuusohjelmamme yhtenä tavoitteena on toimintakulttuurin monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen. Tätä ja muita vastuullisuusohjelman tavoitteita tullaan toteuttamaan teoilla eli toimenpiteillä, joita lupaamme nimetä ja edistää 50 vuoteen 2027 mennessä. 

Saavutettavuus ei hyödytä vain erityisryhmiä, vaan kaikkia

Palveluiden saavutettavuus tarkoittaa myös kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että palvelut ovat helppokäyttöisiä sekä toimintavarmoja ja kieli on selkeää ja ymmärrettävää – tästä hyötyvät aivan kaikki palveluiden käyttäjät. Tämä toteutus ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista tai helppoa: monen viraston kuten Maanmittauslaitoksenkin toiminta perustuu lakiin, ja monimutkaiset lakitermit uivat helposti myös käyttämäämme kieleen. 

Saavutettavuus vaatii työtä ja vaivannäköä, ja me Maanmittauslaitoksessa olemme ottaneet asian vakavasti. Haluamme olla ymmärrettävää kieltä käyttävien virastojen etujoukoissa.

 

Arvo Kokkonen

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos
Vastuullisuus

Kommentit

Uusimmat blogit