Satelliittisignaalien häiriöiden valvontaa parannetaan

Tutkijat kehittävät parhaillaan satelliittipaikannussignaalien (GNSS) laadunvalvontapalvelua. Tarjottu palvelu on räätälöity Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) vaatimusten mukaisesti. Palvelulla voidaan valvoa paremmin satelliittisignaalien häiriöitä.

satelliitti avaruudessa
Kuva:
ESA–Pierre Carril / Maanmittauslaitos

Hälytysviestejä signaalipoikkeamista

– Päätavoitteena on kehittää valtakunnallinen jatkuvasti toiminnassa oleva satelliittipaikannussignaalien laadunvalvontapalvelu, joka perustuu kansallisiin FinnRef GNSS -asemiin, kertoo tutkimuspäällikkö Zahidul Bhuiyan Paikkatietokeskuksesta.

Palvelu toteutetaan projektissa nimeltä GNSS-Finland Service (Implementation of GNSS-Finland service). Palvelun kautta tarjotaan kaikkien neljän maailmanlaajuisen satelliittipaikannusjärjestelmän (GPS, Galileo, GLONASS ja BeiDou) eri taajuuksien signaalien laatua koskevia tietoja.

Lisäksi palvelussa välitetään Traficomille hälytysviestejä, jotka koskevat erilaisia ennalta määritettyjä signaalipoikkeamia. Poikkeamat voivat olla esimerkiksi häiriöitä signaalin kulussa.

Prototyyppi tehty jo aiemmin

Uusi projekti on jatkoa kesäkuussa 2019 päättyneelle GNSS-Finland-projektille (Global Navigation Satellite System signal quality monitoring in Finland).

– GNSS-Finland-projektissa rakensimme ohjelmistoprototyypin, joka osoittaa GNSS-signaalien laatutietoja tarkkailevan valtakunnallisen palvelun todellisen potentiaalin FinnRef GNSS -asemien kannalta, Bhuiyan toteaa.

GNSS-Finland-projekti todisti, että kun palvelu tulee suuren yleisön käyttöön, se kannustaa eurooppalaisen GNSS-palvelun (EGNSS) käyttöönottoon, synnyttää lisää satelliittipaikannusalan liiketoimintaa ja mahdollistaa GNSS-signaalien tilan tarkkailun koko Suomessa.

Uuden projektin rahoittaja on Traficom. Projekti käynnistyi marraskuussa 2019 ja päättyy lokakuussa 2020.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Zahidul Bhuiyan (englanniksi), 050 372 6569

Osastonjohtaja Sanna Kaasalainen, 050 369 6806

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
 

Uusimmat uutiset ja blogit