Selkokartta selkenee

Maanmittauslaitoksen selkokarttaan on tehty useita parannuksia, joilla pyritään entisestään selkeyttämään kartan visuaalista ilmettä.

 • Suomen naapurimaiden taustaväri on muutettu harmaaksi, jotta Suomi erottuisi paremmin
 • rautateiden symbolit on uusittu
  • junaraiteet esitetään mustavalkoisina viivoina
  • Metroraiteet esitetään oranssivalkoisina viivoina
 • Maanalaiset rautatiet, metro ja tiestö esitetään nyt kukin omalla värillään
 • Kadunnimet on lisätty mittakaavatasolle 13 (aiemmin vain tasolla 14 ja 15)
 • Kadunnimien taustaväri on muutettu niin että ne erottuvat paremmin erilaisista taustoista
 • Kadunnumerot on lisätty tarkimmille mittakaavatasoille
 • Osa selitteiden lyhenteistä on korvattu koko selitteen nimellä

Selkokartta on selkeä ja helposti luettava karttatuote, joka on suunniteltu näkörajoitteisille. Karttaa voidaan käyttää myös yksinkertaistettuna tausta- tai opaskarttana.

Selkokartta on saatavilla Karttapaikalla ja Paikkatietoikkunassa sekä rajapintapalveluna Karttakuvapalvelusta (WMTS).

Uusimmat palvelutiedotteet