Hyppää pääsisältöön

Selvityksessä tunnistettiin huoltovarmuudelle keskeisten satelliittipaikannuspalvelujen nykytilaa ja tarpeita Suomessa

Paikkatietokeskus toteutti selvityksen, jonka tavoitteena oli kuvata huoltovarmuuden kannalta kriittisten satelliittipaikannus- eli GNSS-palvelujen tarjonta ja toiminta Suomessa. Selvityksen teetti Huoltovarmuuskeskus (HVK) osana Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmaa.

Kuva:
ESA

Satelliittipaikannuspalveluiden nykytilan lisäksi selvityksessä tuli esiin huoltovarmuuden kannalta tärkeitä tarpeita ja puutteita sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia niihin. Näitä ratkaisuja pohdittiin sekä loppukäyttäjähaastatteluissa että uusimman tutkimustiedon pohjalta. 

Tutkimuksessa kävi selväksi että paikannus- ja aikapalveluiden tarpeen ja siten GNSS:iin liittyvien markkinoiden kasvu jatkuu edelleen ja sen myötä korostuu myös näiden palveluiden haavoittuvuus. Galileo-järjestelmä, erityisesti PRS-signaali, tulee osaltaan parantamaan GNSS:n saatavuutta ja luotettavuutta. Lisäksi havaittiin, että Suomessa satelliittipaikannukseen liittyvä toiminta ja viranomaistehtävät ovat hajonneet eri sektoreille ja asiantuntijoista on selkeästi pulaa.

Satelliittipaikannus elintärkeää sähköverkoille, teleoperaattoreille ja finanssialalle

Satelliittipaikannus sekä sen saatavuus ja laatu ovat kriittisen tärkeitä muun muassa finanssialan, sähköverkkojen ja tiedonsiirron toimivuudelle. Selvityksessä esiin tulleita kehitettäviä asioita olivat tarkan ajan siirtäminen toimijoille, joille tarkka aika on kriittinen. Tämä aikasynkronointi toimisi varajärjestelmänä, jos GNSS-satelliiteista ei häiriön vuoksi ole aikatietoa saatavissa. Myös tieto GNSS-signaalin saatavuudesta ja laadusta koko Suomen alueella palvelisi kriittisiä toimijoita.

Selvitys pohjautuu keskeisimpien sidosryhmien haastatteluihin. Näitä ryhmiä ovat GNSS:iin liittyvät viranomaistahot, turvallisuusviranomaiset, keskeisimmät yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Lisäksi hyödynnetiin kansallisia sekä kansainvälisiä aineistoja ja raportteja sekä Suomen Akatemian kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimusohjelmasta rahoitetun tutkimushankkeen loppukäyttäjäanalyysia. Selvityksessä hyödynnettiin myös uusinta tietoa, jota on saatavissa navigoinnin ja paikannuksen kansainvälisistä tutkimusverkostoista ja kokouksista.

Selvityksen loppuraporttiin voi tutustua täällä.

Lisätiedot

Osastonjohtaja Sanna Kaasalainen +358 50 369 6806 etunimi.sukunimi@nls.fi

Tutkimus
Navigointi
Satelliittipaikannus

Uusimmat uutiset ja artikkelit