Hyppää pääsisältöön

Siiloista verkostoihin ja ekosysteemeihin

Haluamme tunnistaa paremmin toimialamme ekosysteemit ja verkostot sekä luoda yhdessä muiden julkishallinnon ja yksityisten toimijoiden kanssa parempia palveluita asiakkaille, joiden palvelut pohjautuvat digitaalisiin palveluketjuihin.

Ekosysteemikäsitteelle ei ole tällä hetkellä selkeää, yksiselitteistä määritelmää. Niitä nimetään usein tilanneyhteyden perusteella, jossa jaottelevina tekijöinä voivat olla toimintaperiaate, systeemin toimijat tai toimijoiden väliset tietovirrat.

Yhteistä kaikille ekosysteemeille on tuottaa yhdessä arvoa ja hyötyä asiakkaille ja kaikille ekosysteemin toimijoille. Arvo asiakkaille kasvaa enemmän verrattuna toimijoiden siilomaisiin erillispalveluihin, kun luomme uusia palvelukokonaisuuksia yhdistämällä omat ja muiden toimijoiden palvelut palveluketjuiksi.

Yhteinen visio sitouttaa

Maanmittauslaitos uudisti keväällä 2020 strategiaansa. Siinä määriteltiin neljä strategista päätavoitetta, joista yksi on ”Aktiivinen vaikuttaja ekosysteemeissä ja verkostoissa”.

Asiakkaille voidaan luoda täysin uusia innovatiivisia palveluita ja ratkaista yhdessä moniulotteisia haasteita, kun ekosysteemin toimijat yhdistävät osaamisensa, resurssinsa ja kehittämisideansa.

Samalla parannetaan toimijoiden tuottavuutta ja kykyä reagoida yhdessä nopeasti erilaisiin ympäristömuutoksiin. Oman ekosysteemin rakentaminen on vanhentunut ajatus, koska kumppanit eivät enää sitoudu yksittäisen toimijan tavoitteisiin. Ekosysteemi tarvitsee yhteisen vision, johon kaikki toimijat haluavat sitoutua.

Rajapinnat ovat ekosysteemien liima

Digitaaliset ekosysteemit tarvitsevat myös toimivia teknologisia ratkaisuja. Yksi tärkeimmistä on kaksisuuntaiset rajapintapalvelut (API), joiden avulla ekosysteemin toimijat pystyvät välittämään tuottamaansa dataa toisilleen rakenteisessa muodossa. Näin vastaanottava viranomaisorganisaatio pystyy toteuttamaan automaattiset rekisteröinnit kaikissa perustapauksissa. Samalla rajapinnoilta voidaan tarkistaa rekisteröintiä edellyttävät muut tiedot eri viranomaisten järjestelmistä.

Rajapinnat ovat ekosysteemien liima, joka mahdollistaa katkeamattoman tiedonvirtauksen niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä poistaa asiakkaiden pompottelun eri toimijoiden palveluista toiseen.

Näillä rajapinnoilla voidaan rikkoa sekä toimijoiden sisäisiä että ulkoisia siiloja ja nopeuttaa oman toiminnan digitaalista muutosta. Toimivissa ja tehokkaissa digitaalisessa ekosysteemeissä kaikki osapuolet voittavat – niin toimijoiden asiakkaat kuin itse toimijatkin.

 

Juha Tuomaala
Ekosysteemijohtaja 1.5.2020 alkaen

 

Maanmittauslaitoksen ekosysteemijohtaja Juha Tuomaala.
Kuva: Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos

Kommentit

Uusimmat blogit