Sisätilapaikannus lisää turvallisuutta kaupunkiympäristössä

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja norjalainen tutkimuskeskus SINTEF aloittavat yhteishankkeen, jossa kehitetään tilannetietoisuutta urbaanissa ympäristössä ja sisätiloissa tapahtuvissa turvallisuusoperaatioissa.

Pelastustoimijat, kuten esimerkiksi palomiehet sekä puolustusvoimat tarvitsevat nopeasti ja kaikissa ympäristöissä toimivaa paikannusta. Jokainen on varmastikin huomannut, ettei satelliiteista ole apua rakennusten sisällä liikuttaessa. CANDO-hankkeessa yhdistetään kahden huippututkimusryhmän aiemmat tulokset. Niistä kehitetään ratkaisu, jolla parannetaan operaatioihin osallistuvien henkilöiden turvallisuutta. Ratkaisua voitaisiin hyödyntää esimerkiksi terrorismin vastaisessa toiminnassa.

– Me tuomme hankkeeseen osaamisemme jalankulkijan paikannusmenetelmistä sekä kuva-avusteisesta paikannuksesta, ja SINTEF puolestaan verkottuneen paikannuksen osalta, kertoo Sensorit ja sisätilanavigointi -tutkimusryhmän vetäjä Laura Ruotsalainen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Hankkeessa kehitetään menetelmä, jolla 30–40 henkilön ryhmä voi navigoida sisätiloissa. Hankkeessa tähdätään huonetasoiseen paikannustarkkuuteen vähintään 10 minuutin ajan. Paikannus toteutetaan vain käyttäjän varusteisiin kiinnitettyjen sensorien avulla. Tällöin paikannus on infrastruktuurista riippumatonta.

Nato on myöntänyt rahoitusta suomalais-norjalaiselle CANDO-tutkimushankkeelle. On merkittävää, että Nato rahoittaa hankkeen, jossa toisena päätekijänä on Natoon kuulumattoman maan tutkimuskeskus. Paikkatietokeskus on valittu kumppaniksi, koska sen Paikkatietokeskuksen Navigoinnin ja paikannuksen osasto on alansa huippuja. Paikkatietokeskuksen tutkimusryhmä on nostanut hankkeessa jaettavan osaamisensa kansainvälisesti arvostetulle tasolle Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan rahoittamassa Infrastruktuurista riippumaton taistelijan tilannetietoisuus (INTACT) -hankkeessa.

Hankkeessa ovat mukana myös loppukäyttäjät: Suomen maavoimat ja Norjan puolustusvoimien tutkimuskeskus NOBLE (Norwegian Battle Lab & Experimentation).

Huippututkimusta ja tietojenvaihtoa

Sen lisäksi, että hankkeessa tuotetaan yhdessä uutta, tarkoituksena on myös kehittää siinä mukana olevien tutkijoiden osaamista. Hankkeessa tuetaan nuoria, tutkijanuraa aloittavia tohtoriopiskelijoita, sekä mahdollistetaan tehostettu tiedonvaihto tutkijoiden välillä. Hanke myös lähentää Norjan ja Suomen tutkimuskeskuksia ja edesauttaa yhteistyötä jatkossa.

Collaborative Augmented Navigation for Defence Objectives (CANDO) -hanke alkaa huhtikuussa 2018 ja kestää vuoden 2019 loppuun.

Lisätietoja

Navigoinnin ja paikannuksen osaston varajohtaja, tekniikan tohtori Laura Ruotsalainen 029 531 4886, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit