Suomen ensimmäinen 3D-kiinteistö on rekisteröity Espoossa

Suomen ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö on rekisteröity Espoon Keilalahdessa. Rekisteröidyssä kohteessa uusi paikoitustontti lohkottiin nykyisen tontin alapuolelle. Alueelle on kaavoitettu 40-kerroksisia asuinkerrostaloja.

Lainsäädäntö kolmiulotteisten kiinteistöjen rekisteröinnistä tuli voimaan 1.8.2018. Ensimmäinen kolmiulotteinen kiinteistö lisättiin kiinteistörekisteriin 9.1.2020. Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostaminen edellyttää asemakaavan muuttamista, jos olemassa oleva asemakaava ei mahdollista kolmiulotteista tonttijakoa

Kolmiulotteisella kiinteistönmuodostuksella haetaan selkeyttä kohteiden omistamiseen, sopimusten tekemiseen, kiinteistökauppoihin ja kiinteistöveron kohdentamiseen.

Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän käyttöönottoa on kehitelty vuodesta 2006. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen asetti 1.4.2015 toteutus- ja käyttöönottoprojektit toteuttamaan kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän edellyttämät muutokset Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmiin. Tätä edelsi määrittelyprojekti, joka päättyi 2014.

Uudistuksen takana monivuotinen yhteistyö

Uutta kolmiulotteista kiinteistöjärjestelmää on edistetty tiiviissä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen, kuntien ja Kuntaliiton kanssa. Toteutus- ja käyttöönottoprojektien projektiryhmässä olivat mukana Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupungit sekä Kuntaliitto. Käyttöönottoprojekti koordinoi ja valmisteli tarvittavien lainsäädäntömuutosten etenemistä.

Kuntien omiin järjestelmiin on tehty merkittäviä tietojärjestelmämuutoksia, jotta kolmiulotteinen tonttijako on mahdollista. Kunnat ovat vastanneet näistä muutoksista.

Maanmittauslaitoksen johtamien projektien ohjausryhmän puheenjohtajana toimi kehitysjohtaja Pekka Halme. Toteutusprojektin projektipäällikkönä toimi vastuualuepäällikkö Mikko Peltokorpi ja käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä johtava asiantuntija Paavo Häikiö.

Kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän kehittäminen alkoi vuonna 2006, kun maa- ja metsätalousministeriö perusti laajapohjaisen työryhmän. Työryhmään osallistuivat ympäristöministeriö, oikeusministeriö, Maanmittauslaitos, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Teknillinen korkeakoulu, nykyinen Aalto-yliopisto.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Pekka Halme, 040 776 1781, pekka.halme@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit