Hyppää pääsisältöön

Suomigrammi visualisoi tilastoja Suomen maastosta

Maanmittauslaitos on kehittänyt uuden palvelun, joka visualisoi maastotietokannasta laskettuja tilastoja. Suomigrammi-palvelu kertoo esimerkiksi sen, montako kilometriä Suomessa on autoteitä, missä kunnassa on eniten peltopinta-alaa tai mistä päin maata löytyvät suurimmat loma-asuntokeskittymät.

Huom! Palvelu suljettiin keväällä 2021. 

 

Suomigrammi kertoo, että suhteellisesti eniten pelotpinta-alaa on Varsinais-Suomen alueella,

 Suomigrammista löytyy kiinnostavaa tietoa kaikille Suomen maantieteestä kiinnostuneille. Se on hyvä tietolähde esimerkiksi toimittajille, tutkijoille tai poliitikoille. Palvelu näyttää yhdellä silmäyksellä, miten erilaiset ilmiöt jakautuvat Suomessa, kuvailee palvelun kehittämisestä vastaava johtava asiantuntija Teemu Saloriutta Maanmittauslaitoksesta.

Palvelu näyttää joko kartalla tai diagrammina erilaisten maastokohteiden, kuten järvien, peltojen, niittyjen ja soiden määrän kunnittain tai maakunnittain. Mukana on myös rakennetun ympäristön kohteita, kuten autotiet ja rakennukset.

Maastotiedot ovat avointa dataa

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta on koko maan kattava ja jatkuvasti ajantasaistettava paikkatietoaineisto. Maastotiedot ovat avointa dataa. Maastotietokannasta Suomigrammia varten lasketut tilastot voi myös ladata itselleen jatkohyödyntämistä varten.

Suomigrammia kehitetään edelleen. Tällä hetkellä palvelu sisältää tiedot 19:stä maastotietokannan kohdeluokasta. Palvelun on kehittänyt Maanmittauslaitos osana Paikkatietoalustan palvelukokonaisuutta.

Suomigrammin kertomia lukuja Suomesta:

  • Asuinrakennuksia yhteensä 1 357 064 kpl
  • Autoteitä yhteensä 484 607,9 km
  • Peltopinta-alaa yhteensä 23 352,1 km²
  • Soita yhteensä 70 100,8 km²

Paikkatiedot tehokäyttöön

Yksi Maanmittauslaitoksen lakisääteisistä tehtävistä on paikkatietojen yhteentoimivuuden ja käytön edistäminen. Maanmittauslaitoksen tehtävä on myös edistää paikkatietopoliittisen selonteon toimeenpanoa.

Maanmittauslaitos on käynnistänyt Paikkatiedot tehokäyttöön -ohjelman edistämään paikkatietojen tehokkaampaa käyttöä yhteiskunnassa. Ohjelmassa jatketaan Paikkatietoalusta-hankkeessa vuosina 2017–2019 tehtyä työtä. Työtä tehdään yhteistyössä muun muassa muiden viranomaisten ja kuntien kanssa.

Ohjelmassa luodaan uutta Kansallista maastotietokantaa, rakennetaan palveluita paikkatiedon tehokäytön edistämiseen ja kehitetään uutta osoitetietojärjestelmää.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Teemu Saloriutta, 050 574 6201, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Paikkatieto
Palvelut
Aineistot

Uusimmat uutiset ja artikkelit