Hyppää pääsisältöön

Tarvitsetko karttoja viranomaiskäyttöön? Tutustu Paikkatietoikkunaan ja Suomi.fi-karttoihin

Haluaisitko näyttää asiakkaille palvelupisteiden sijainnit kartalla? Tai olisiko tarpeen havainnollistaa jotakin omaan toimialaan liittyvää ilmiötä kartta-aineiston kautta? Toisiko dynaaminen karttaruutu omille verkkosivuille kaivattua lisäinformaatiota?

Teksti: Minna Ryyppö ja Teemu Saloriutta

Minna Ryyppö ja Teemu Saloriutta

Maanmittauslaitoksen tarjoamien palveluiden avulla voi toteuttaa karttaratkaisun nettisivuille kevyellä tavalla.

Tarjolla kaksi erilaista työkalua: Paikkatietoikkuna ja Suomi.fi-kartat-palvelu. Mitä eroa näillä on, ja kumpi valita eri tilanteisiin? 

Tutustu paikkatietoaineistoihin Paikkatietoikkunassa

Paikkatietoikkuna on kaikille avoin kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee suomalaisia paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Paikkatietoikkuna on ainoa suomalainen karttapalvelu, jossa voi katsella eri viranomaisten tarjoamia paikkatietoaineistoja yhdessä paikassa!

Tiedontuottajalle Paikkatietoikkuna on loistava mahdollisuus esitellä omia aineistoja ja tarjota aineistojen helppo yhteiskäyttö muiden tiedontuottajien aineistojen kanssa. 

Joko sinun organisaatiosi aineistot ovat Paikkatietoikkunassa? Elleivät ole, ota yhteyttä: inspire@maanmittauslaitos.fi.

Suurin osa palvelun yli 2000 karttatasosta on myös julkaistavissa omille verkkosivuille upotettuun karttaikkunaan karttajulkaisu-toiminnon avulla. Karttajulkaisuun voi liittää mukaan myös omia paikkatietokohteita. Palvelu on maksuton, mutta karttajulkaisun tekeminen edellyttää rekisteröitymistä. Paikkatietojen käyttöehtojen mukaan käyttäjä voi julkaista karttaikkunan julkisilla, maksuttomilla verkkosivuilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu.

Suomi.fi-kartat julkisen hallinnon työkaluksi 

Suomi.fi-kartat-palvelu tarjoaa samanlaisen karttajulkaisutoiminnon kuin Paikkatietoikkuna. Palvelu on maksutta käytettävissä julkishallinnon viranomaisille sekä sopimuksella julkista tehtävää hoitaville organisaatioille. Esimerkiksi valtion virastot, kunnat, kuntien yhteistyöelimet ja yliopistot ovat tällaisia organisaatioita. Palvelua eivät voi käyttää yksityiset yhteisöt, säätiöt tai elinkeinonharjoittajat.

Paikkatietoikkunasta poiketen palvelu tarjoaa mahdollisuuden julkaista upotettuja karttaikkunoita organisaation sisäisissä palveluissa sekä tuoda palveluun mukaan myös omia rajapintoja ilman että ne näkyvät muille Suomi.fi-kartat-palvelun käyttäjille. 

Suomi.fi-kartat-palvelussa on tarjolla monia samoja aineistoja kuin Paikkatietoikkunassa. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen aineistoista tausta- ja maastokartta sekä ortokuvat ovat julkaistavissa palvelun käyttäjille. Myös esimerkiksi Tilastokeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Museoviraston aineistoja voi käyttää karttajulkaisuissa. 

Suomi.fi-kartat on osa Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palvelukokonaisuutta ja yksi sähköisen asioinnin tukipalvelu. Maanmittauslaitos vastaa Suomi.fi-kartat-palvelun ylläpidosta. Viranomaisten tulisi käyttää karttajulkaisuihin mieluummin Suomi.fi-kartat-palvelua kuin Paikkatietoikkunaa. 

Räätälöi kartan toimintoja ohjelmointirajapinnan avulla

Sekä Paikkatietoikkuna että Suomi.fi-kartat perustuvat avoimen lähdekoodin Oskari.org-ohjelmistoon. Molemmissa voi käyttää Oskarin tarjoamia RPC-rajapinnan toimintoja. 

Karttajulkaisun voi tehdä käyttöliittymän kautta ilman koodaustaitoja, parilla hiiren klikkauksella. RPC-rajapinta mahdollistaa karttajulkaisua monipuolisemman karttapalvelun toteuttamisen. 

Rajapinnan avulla voit esimerkiksi luoda kartalla toimivan palautepalvelun nettisivuillesi. Lisäksi ohjelmointirajapinta mahdollistaa tietosuojan alaisen tiedon käsittelyn palvelussa.

Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa on hyödynnetty RPC-kehitysrajapintaa. Samoin RPC-rajapintaa on hyödyntänyt mm. Kela, jonka palvelussa voi hakea reitin omasta sijainnista Kelan palvelupisteelle.

Jos olet kiinnostunut RPC-rajapinnasta, tutustu myös Oskari.org-ohjelmistokoodin rajapintaesimerkkeihin.

Yhteenveto Paikkatietoikkunan ja Suomi.fi-kartat-palvelun eroista

  Paikkatietoikkuna Suomi.fi-kartat
Tiedontuottaja voi tuoda omia aineistojaan nähtäville  x x
Karttajulkaisun tekeminen mahdollista x x
RPC-ohjelmointirajapinta x x
Palvelu on maksuton x x
Palvelu on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä x  
Karttajulkaisun tekeminen käyttörajoitetulle sivustolle     x
Karttatasoja voi rajoittaa vain oman organisaation käyttöön   x
Palvelulla on palvelutasolupaus    x

Minna Ryyppö ja Teemu Saloriutta ovat johtavia asiantuntijoita Maanmittauslaitoksella.

Kartat
Paikkatieto
Palvelut

Uusimmat blogit