Hyppää pääsisältöön

Terminurkka: Osake, osakekirja ja osakeryhmä

Tiina Lokka-Lepistö.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Asunto-osake on osake, joka oikeuttaa yksin tai yhdessä muiden osakkaiden kanssa hallitsemaan yhtiöjärjestyksessä mainittua huoneistoa tai muuta tilaa.

Osakekirja on yhdestä tai useammasta osakkeesta annettava todistus. Asunto-osakekirja on asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle antama osakekirja. Vuoden 2019 jälkeen perustetuilla taloyhtiöillä osakekirjoja ei ole, vaan omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.

Väliaikaistodistus on kirjallinen todistus, jonka yhtiö voi antaa ennen osakekirjan painattamista. Todistus koskee oikeutta yhteen tai useampaan osakkeeseen. Todistus sisältää maininnan siitä, että osakekirja annetaan väliaikaistodistusta vastaan.

Asunto-osakeyhtiön osakeryhmällä tarkoitetaan osaketta tai osakkeita, jotka yhdessä tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä mainittua huoneistoa tai muuta rakennuksen tai kiinteistön osaa

Osakeryhmätunnus on yksilöllinen merkkisarja osakeryhmälle. Tunnuksessa on 16 merkkiä. Osakeryhmätunnusta käytetään yksilöimään osakeryhmä esimerkiksi sähköisessä asuntokaupassa.

Osakehuoneistolla tarkoitetaan huoneistoa ja muuta rakennuksen tai kiinteistön osaa, jonka hallintaan osakkeet antavat oikeuden.

Hallintakohteella tarkoitetaan tilaa, jota osakkeella hallitaan. Tämä voi olla huoneisto, autopaikka tai muu tila. Samalla osakeryhmällä voi hallita useita hallintakohteita.

Huoneistotietojärjestelmä on järjestelmä, johon kerätään tiedot taloyhtiöistä, osakehuoneistoista, näiden omistajista, panttauksista ja osakkeen hallintaoikeuteen kohdistuvista rajoituksista. Järjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Tiina Lokka-Lepistö
Kirjoittaja työskentelee kirjaamislakimiehenä Maanmittauslaitoksen Oulun toimipisteessä.

Terminurkassa avataan maanmittausalan ammattisanastoa. Kirjoittajina vuorottelevat rekisteri-insinööri (DI) Janne-Ville Kinnunen ja kirjaamislakimies Tiina Lokka-Lepistö.

Huoneistot
Huoneistotietojärjestelmä
Asuntokauppa

Kommentit

Uusimmat blogit