Hyppää pääsisältöön

Testiaineistoa saatavilla Maanmittauslaitoksen tuottamista rakennusten 3D-vektoreista

Nyt saatavilla on testiaineistoa CityGML- ja CityJSON-formaateissa rajatuilta alueilta.

Esimerkkikuva rakennusten 3D-vektoreiden laserkeilausaineistosta
Kuva:
Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos tulee tuottamaan maan kattavan rakennusten 3D-aineiston. Aineiston tuotanto seuraa lähtökohtaisesti Laserkeilausaineisto 5 p -aineiston aikataulua. Tuotetut rakennusten 3D-vektorit on mallinnettu JHS210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat -suosituksen mukaisesti. 3D-vektorit vastaavat yksityiskohtaisuustasoa 2 (LoD2) ja niiden pinnoille on lisätty semanttinen tieto siitä, mistä pinnasta on kyse (lattia, katto, seinä).

Nyt saatavilla on testiaineistoa CityGML- ja CityJSON-formaateissa rajatuilta alueilta. Alueet, joista aineistoa on saatavilla, on pyritty valitsemaan siten, että ne sisältävät mahdollisimman monipuolisesti erityyppisiä rakennuksia ja kattomuotoja. Aineiston on tarkoituksena mahdollisimman hyvin edustaa sitä aineistoa, jota Maanmittauslaitoksen on tavoitteena jaella asiakkaille tulevaisuudessa.

Nyt aineistoa on saatavilla Lappeenrannan alueelta ja myöhemmin tässä kuussa aineistoa tulee saataville myös pääkaupunkiseudulta.

Testiaineiston perusteella toivomme saavamme palautetta mm. siitä kuinka hyvin aineisto vastaa erilaisiin käyttötapauksiin ja mihin suuntaan valtakunnallista rakennusten 3D-vektoriaineistoa tulisi kehittää.

Testausaikaa on syyskuun 2021 loppuun asti.

Tuotekuvaus

Lisätietoja

Lue myös tiedote: Kolmiulotteiset mallinnukset rakennuksista kuntien ja kansalaisten hyödyksi (28.7.2021)

Paikkatieto
Aineistot

Uusimmat uutiset ja artikkelit