Tietoa Maasta ja Positio - tutkitusti hyödyllistä luettavaa

Sekä Tietoa maasta että Positio-lehtiä pidetään hyödyllisinä ja mielenkiintoisina. Lukijoiden mielipiteitä kysyttiin kesällä tehdyissä lukijatutkimuksissa.

Henkilö lukee Tietoa maasta -lehteä.

Tutkimukseen vastanneet Tietoa maasta -lehden lukijat toteavat, että asiakaslehtemme sisältää paljon ajankohtaista tietoa ja monipuolisia karttoihin liittyviä asioita. Lehti on kiinnostava ja sopivan tiivis lukupaketti. Lehdestä saa tarpeellista tietoa sekä itselle että organisaatiolle Maanmittauslaitoksen toiminnasta ja muutoksista. Lukemista lisäisivät käytännönläheiset artikkelit ja esimerkkitarinat sekä tiiviit koosteet ja tietoiskut.

Joka toinen asiakkaista suosittelee lukemaansa juttua kollegoilleen. Harva (13 %) jakaa aiheita somessa, mutta todella moni (82 %) keskustelee aiheista kahvipöydässä tai sähköpostissa.

Tietoa Maasta lehden tutkimukseen osallistui 608 lehden lukijaa, näistä asiakkaita oli 477 ja omaa henkilöstöä 131.

Positiossa kiinnostavat erityisesi tekniikka ja aineistot

Asiantunteva, luotettava ja ajankohtainen, luonnehtivat lukijat paikkatiedon ammattilehteä Positiota. Kaikki vastaajat lukevat lehdestä mielellään lyhyitä uutisia ja artikkeleita. He myös kokevat saavansa lehdestä uutta ja ajankohtaista tietoa. Lehti koetaan tärkeäksi ammatilliseksi tietolähteeksi, sillä siinä käsitellään aiheita, jotka jäävät usein muissa tietolähteissä huomioimatta.

Myös lehden ulkoasusta pidettiin. Sitä kuvattiin selkeäksi ja laadukkaaksi. Monipuolisuus, asiantuntijuus ja helppolukuisuus koetaan Positio-lehden vahvuuksiksi. Lehden aihepiireistä lukijoita kiinnostavat eniten teknologia, paikkatietoaineistot ja uutiset.

Kaksi kolmasosaa vastanneista lukee lehden mieluiten paperisena myös jatkossa.

Myös verkkosivuilla julkaistuja lehtiä pidettiin tärkeinä, sillä moni lukijoista haluaa palata lehden artikkeleihin myöhemminkin.

Position lukijatutkimukseen vastasi 54 henkilöä.

Painettu lehti säilyy

Sekä Position että Tietoa maasta -lehtien toivotaan ilmestyvän edelleen paperisena. Kuulemme lukijoitamme ja jatkamme lehtien julkaisua nykymuodossaan ainakin seuraavat kaksi vuotta.

Tutustu lehtiin verkkosivuillamme

Uusimmat uutiset ja blogit