Toimituskokoukset aloitetaan uudestaan

Maanmittaustoimitukset ja toimituskokoukset on aloitettu jälleen koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen. Toukokuussa pidetään maanmittaustoimituksia, joissa asianosaisia on paikalla enintään 10. Kesäkuun alusta voimme pitää toimituskokouksia, joissa asianosaisia on paikalla enintään 50.

Maanmittauslaitos noudattaa toiminnassaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia kansanterveyteen ja turvallisuuteen liittyen. Toimitusinsinöörit ilmoittavat kokouskutsuissa tarkemmin tavoista, joilla voidaan varmistaa asianosaisten turvallinen osallistuminen.

Yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia asianosaisia pyydetään olemaan yhteydessä toimitusinsinööriin käytännön järjestelyjen sopimiseksi. Riskiryhmäläisilläkin on oikeus halutessaan tulla paikalle toimituskokouksiin.

Toukokuun alusta alkaen maanmittaustoimituksiin on mahdollisuus osallistua tietyissä tapauksissa myös etäyhteydellä, esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteydellä. Etäyhteyden käyttämisestä sovitaan erikseen toimitusinsinöörin kanssa.

Toimituskokousten järjestämisessä etäyhteydellä sovelletaan koronavirusepidemian johdosta väliaikaista menettelyä, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Väliaikainen menettely sallii toimituskokouksen järjestämisen osin tai kokonaan puhelin- tai videoyhteydellä. Lisäksi maanmittaustoimitus voidaan tehdä tietyin edellytyksin kirjallisessa menettelyssä. 

Edelleen jatkuvasta poikkeustilanteesta huolimatta pyrimme jatkamaan toimintaamme mahdollisimman normaalisti. Suosittelemme asiakkaitamme käyttämään ensisijaisesti sähköistä asiointia tai puhelinpalvelua.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteet toimivat vain ajanvarauksella 31.8.2020 asti.

Lisätietoja

Ylijohtaja Irma Lähetkangas, 040 834 0970, irma.lahetkangas@maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit