Traficomin aineistot Paikkatietoikkunassa

Paikkatietoikkuna merikartta S-57
Kuvassa S-57 aineisto joka löytyy Paikkatietoikkunasta. S-57 on kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n määrittelemä tiedonsiirtoformaatti. Aineisto ei korvaa navigoinnissa käytettävää painettua merikarttaa.

Aiemmin tänä vuonna osa Väylän ylläpitämistä paikkatietoaineistoista siirtyi Traficomin ylläpidettäväksi. Eriyttämisen myötä Traficomin kanssa tehtiin verkkopalvelusopimus aineistojen esittämiseksi edelleen myös Paikkatietoikkunassa. 

Paikkatietoikkunasta löytyvät nyt seuraavat Traficomin ylläpitämänä karttatasot: 

  • Aluemeri
  • Johdot ja putkilinjat, Kaapeli veden alla, Ilmajohto, Kaapelialue, Putkilinja veden alla ja maalla, Putkilinja yläpuolella
  • S-57 aineisto, S-57 kattavuus
  • Merikarttasarjat, Satamakartat, Rannikkokartat
  • Yleiskartat 100k, Yleiskartat 250k
  • Navigointilinja
  • Rantarakenteet, laiturit, ponttonit
  • Reittijakojärjestelmä: liikenteen erotuslinja, Reittijakojärjestelmä: syvä vesireitti
  • Syvyysalueet, syvyyskäyrät, syvyyspisteet
  • Talousvyöhyke, Valtioiden välinen raja

Mikäli olet käyttänyt aiemmin Väylän ylläpitämiä vastaavia aineistoja karttajulkaisuissasi, nyt on hyvä aika tarkistaa, että haluamasi aineistot edelleen näkyvät julkaisussa kuten pitää. Pääosan aineistoista tulisi toimia kuten ennenkin. Joissakin aineistoissa on esitystapa muuttunut. Joitakin aineistoja vielä täydennetään myöhemmin. 

Traficom ylläpitää paikkatietoaineistoja mm. merikartoituksen, vesiväylänpidon, suunnittelun ja kehittämisen tarpeisiin.

Lue lisää Traficomin paikkatietoaineistoista

Huomaa, että Paikkatietoikkunassa olevat merikartta-aineistot eivät sovellu navigointiin eivätkä korvaa paperista merikarttaa. 

Siirry Paikkatietoikkunaan

Uusimmat palvelutiedotteet