Hyppää pääsisältöön

Tulosohjaus ja strategia kulkevat käsi kädessä

Maanmittauslaitoksella on pitkät perinteet tulosohjauksesta. Maa- ja metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen välinen tulosohjaus kiteytyy tulossopimukseen, johon on koottu virastomme toimintaa ohjaavat keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tänä keväänä on lähdetty ratkomaan, miten yhdistämme tulossopimuksen ja strategian sisällöt, jotta emme aja ”kaksilla rattailla”.

Kirjoittaja Janne Sariola

Henkilökuva Janne Sariola
Kuva:
Maanmittauslaitos

Tulossopimuksen merkitys on ollut ohjaava virastomme johtamisen näkökulmasta. Toimintayksiköidemme toiminnan tavoitteet ovat kytkeytyneet vahvasti juuri tulossopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen. Hallinnonaloilla on useita vuosia kehitetty tulosohjausta strategisempaan ja yhtenäisempään suuntaan. Tavoitteena on ollut, että ministeriön kanssa sovitaan vain keskeiset strategiset tavoitteet ja virastoiden vastuulla on sitten valita keinot erityisesti vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteisen johtamisen vahvistaminen ja toimeenpano keskiössä

Virastossamme laadittiin reilu vuosi sitten uusi strategia, jonka toimeenpanon ensimmäisessä vaiheessa  halusimme vahvistaa asiakas- ja palvelulähtöistä toimintamallia. Nyt kun tilanne koronan jälkeen on pikkuhiljaa palautumassa normaalimpaan, olemme siirtymässä strategian toimeenpanossa toiseen vaiheeseen. 

Kevään aikana Maanmittauslaitoksen strategiatiimi on lähtenyt valmistelemaan toimeenpanosuunnitelmaa, jossa tulossopimuksen ja uuden strategian pääsisällöt yhdistetään yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Konkreettinen toimeenpanosuunnitelma sisältää lähtökohtaisesti tulossopimuksesta tulevat tavoitteet, joita rikastetaan strategian sisällöillä. Tavoitteista on johdettu tärkeimmät toimenpiteet seuraavalle neljälle vuodelle. Jotta toimeenpanosuunnitelma tukee viraston sisäistä johtamista, on suunnitelmaan tunnistettu roolit, vastuut sekä toimenpiteiden aikataulu. Lisäksi suunnitelmassa on tärkeää priorisoida ja tunnistaa ne toimenpiteet, joiden toimeenpanoa seurataan eniten. Tähän asti tehty työ on edennyt hyvin kohti yhteistä johtamista.

Kirjoittaja toimii johtavana asiantuntijana Maanmittauslaitoksen strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa.

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. 

 

Maanmittauslaitos

Uusimmat blogit