Hyppää pääsisältöön

Turvallisuus edellä hyvään tulokseen

Juuri vahvistettu tilinpäätös kertoo, että poikkeusoloista huolimatta Maanmittauslaitoksen vuosi 2020 sujui hyvin.

Lähikuva autosta, jossa katolla Maanmittauslaitoksen tunnukset.
Kuva:
Julia Hautojärvi

Olennaisimpia tapahtumia toimintavuonna olivat huoneistotietojärjestelmän kehittäminen ja käytön laajentaminen, KALLIO-yhteistyön mukaisen laserkeilauksen- ja ilmakuvauksen käynnistäminen, Suomen Akatemian rahoituspäätöksen saaminen UNITE-lippulaivahankkeelle sekä asiakas- ja palvelulähtöisyyden vahvistaminen Maanmittauslaitoksen toiminnassa. 

Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus olivat Maanmittauslaitoksessa etusijalla COVID-19-tautitilanteen hallinnassa. Vaikka poikkeustilanne vaikutti laajasti Maanmittauslaitoksen toimintaan, virasto pystyi saavuttamaan olennaisilta osin vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteensa. Maanmittauslaitoksen henkilöstön pitkä kokemus monipaikkaisesta työskentelystä sekä työtä tukevat tekniset ratkaisut mahdollistivat tavoitteiden saavuttamisen myös etätyöskentelysuosituksen aikana.

Asiakkaat tyytyväisiä

Asiakkaiden sähköinen asiointi kasvoi merkittävästi toimintavuoden aikana. Tätä muutosta mahdollisti sähköisten palveluiden korkea häiriöttömyys. Käyntiasioinnissa otettiin käyttöön osana poikkeustilanteen hallintaa ajanvaraukseen perustuva toimintamalli. Nopealla aikataululla säädetyt kiinteistönmuodostamislain ns. koronapykälät mahdollistivat perus- ja arviointitoimitusten tekemisen erityisjärjestelyin etäyhteydellä. Asiakkaiden palveluissa toteutetut muutokset osoittautuivat onnistuneiksi.

Sujuva ja turvallinen etätyöskentely pyrittiin varmistamaan kaikin keinoin, ja henkilöstön kokemus työskentelyn tehokkuudesta on osin jopa noussut poikkeustilan aikana. Myöskään tietoturva- tai tietosuojaongelmia ei ole esiintynyt. Toimipaikoissa hoidettavat työtehtävät saatiin toteutettua erityisjärjestelyin. Myös kansainvälisten tutkijavierailujen mahdollistamiseksi luotiin poikkeusjärjestelyt, jotka takasivat henkilöstön liikkuvuuden ja työturvallisuuden.

 Arvosanat osoittavat sen, että olemme poikkeustilanteessakin onnistuneet täyttämään asiakkaiden tarpeet erittäin hyvin. Asiakastyytyväisyys laitoksen toimintaan säilyi korkealla tasolla ja jopa 89 % vastaajista oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä toimintaamme, iloitsee hallintojohtaja Matti Hyytinen

Lisätietoja

Hallintojohtaja Matti Hyytinen, 029 531 5005, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Tilinpäätös 2020
 

Uusimmat uutiset ja artikkelit