Tutkimuspäällikkö Eetu Puttoselle akatemiatutkijan rahoitus

Suomen Akatemia on myöntänyt Paikkatietokeskuksen tutkimuspäällikkö Eetu Puttoselle viisivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen. Rahoitus on merkittävä arvostuksen osoitus tutkijan työlle.

Eetu Puttonen− Olen iloinen myönteisestä rahoituspäätöksestä, joka mahdollistaa tämän jännittävän aiheen jatkotutkimukset yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa, Puttonen kommentoi rahoitusuutista.

Puttosen tutkimusaihe on puukohtaisten hiilensidonta- ja vesitasapainomallien skaalaus laajoille alueille käyttämällä lyhyen aikavälin laserkeilausaikasarjoja. Laserkeilaamalla saatavaa tarkkaa puutietoa tarvitaan muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävien päätösten tueksi sekä metsä- ja maatalouden tuottavuuden lisäämiseen.

− Päätös on hyvä osoitus Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa tehtävän korkealaatuisen teknisen kehitystyön tarpeesta uusien tutkimusavausten mahdollistajana, tutkija jatkaa.

Puttonen on tutkinut aiemmin laserkeilausmenetelmien soveltamista kasvidynamiikan tutkimukseen, jolloin tutkimusryhmä havaitsi puiden oksien liikkeen noudattavan säännöllistä vuorokausirytmiä.

− Nyt alkavassa projektissa on tarkoitus tutkia havaitun liikkeen taustalla olevia syitä ja ilmenemistä eri puulajeissa sekä selvittää kuinka tarkkaan erilaisilla kuvantamismenetelmillä, kuten laserkeilauksella, kerätyllä tiedolla voidaan selittää puiden sisäisiä prosesseja niiden luonnollisessa elinympäristössä, Puttonen kertoo.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi 17.5.2018 päätöksellään rahoituksen 22 akatemiatutkijalle. Rahoitus myönnettiin 12 prosentille hakijoista. Hakemusten arvioinnissa painotettiin hakijan pätevyyttä sekä tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja uutuusarvoa.

Lue lisää Suomen Akatemian tiedotteesta

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Eetu Puttonen, 029 531 4868, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit