Tutkimusprofessori Eija Honkavaaralle kansainvälinen kaukokartoituksen tunnustuspalkinto

Arvostettu International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) -järjestö on myöntänyt Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tutkimusprofessori Eija Honkavaaralle tunnustuspalkinnon. Palkinto on nimeltään The President's Honorary Citation.

Kuvassa tutkimusprofessori Eija Honkavaara.

Kansainvälisen järjestön teknisten komissioiden johtajat nimeävät kandidaatit tunnustukselle. Järjestön presidentti myöntää tunnustuksen kandidaatille, joka on tehnyt merkittävää työtä edistääkseen komissionsa toimintaa ja tieteellistä aihealuetta. Tunnustus jaetaan neljän vuoden välein. Eija Honkavaara on johtanut neljä vuotta ISPRS:n kaukokartoituskomission työryhmää ”Hyperspectral image processing”.

Tunnustuksia on myönnetty vuodesta 1996 lähtien ja Honkavaara on toinen suomalainen tutkija, jolle tunnustus on myönnetty. Honkavaara johtaa Paikkatietokeskuksen Kaukokartoituksen ja Fotogrammetrian osaston DroneFinland-tutkimusryhmää.

Honkavaaran tutkimus keskittyy erityisesti droneilla tehtävään fotogrammetriaan ja hyperspektrikuvaukseen. Hyperspektrikuvaus erottelee ihmissilmää tai perinteistä kameraa paremmin, miten kohde heijastaa valoa ja lämpöä. Fotogrammetriassa puolestaan valokuvista koostetaan kolmiulotteisia malleja kohteesta. Menetelmät mahdollistavat yksityiskohtaisen tiedonkeruun ympäristöstä, esimerkiksi kasvillisuudesta, maaperästä tai rakennetuista kohteista.

– Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää monilla sovellusalueilla, kuten rakennusteollisuudessa, maanmittauksessa sekä maa- ja metsätaloudessa, kertoo Honkavaara.

Droneihin yhdistettyjen sensorien tuottama data on hyvin tarkkaa ja yksityiskohtaista. Laskentatehon kasvaminen sekä prosessointimenetelmien kehitys ovat lisänneet datan analysoinnin nopeutta, herkkyyttä ja luotettavuutta. 

– Uusi teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa digitalisen murroksen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan monilla sovellusalueilla. Lähitulevaisuudessa maanviljelijä voi saada täsmätietoa peltojensa lannoitus- tai kasvinsuojelutarpeesta, ja robotti voi automaattisesti käydä ruiskuttamassa lannoitetta tai suojeluainetta juuri oikeaan kohtaan. Tämä vähentäisi lannoitevalumia vesistöihin ja muita päästöjä, toteaa Honkavaara.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Eija Honkavaara, 040 192 0835, etunimi.sukunimi@maamittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit