Hyppää pääsisältöön

Tutkimusta tarvitaan tulevaisuuden rakentamiseksi

On alkanut uusi vuosi ja meillä on elettävää elämää edessä. Mennyt vuosi toi meille kokemuksia asioista, joita emme osanneet ennakoida emmekä varautua – mutta niistä voimme oppia.

Tanskalaisen teologin ja filosofin Sören Kierkegaardin mukaan elämää voi ymmärtää vain taaksepäin, mutta sitä on elettävä eteenpäin. Kierkegaardin ajatuksin henkinen kasvu on velvollisuutemme, koska olemme saaneet sen ”elämän lahjaksi ja joka meidän on luovutettava takaisin aikanaan tuleville polville; mielellään korkoa kasvaneena”. Tämä velvollisuus koskee meitä niin yksilöinä kuin organisaatioina.

Maailman tila huolestuttaa monia meistä. Meidän olisi kyettävä ratkaisemaan ilmastoon, ympäristöön, ruoan riittävyyteen ja sen tuottamiseen, ylikuluttamiseen, talouteen ja jatkuvaan kasvuun, pandemioihin sekä väestön liikakasvuun liittyviä ongelmia. Elämme edelleen maailmassa, jossa ihmisoikeudet eivät toteudu ja ihmisten aiheuttamat kriisit ovat alati läsnä.

Ihmiset odottavat elämäänsä helpottavia ratkaisuja, jotka tukevat parempaa maailmaa ja sen kehittymistä kestävään suuntaan. Kaikkien on syytä kantaa kortensa kekoon. Ihmisen luomat ongelmat ja haasteet ovat ihmisen ratkaistavissa.

Kansalaislähtöisyys ja digitalisaatio muutoksen voimina

Julkiselle hallinnolle on kasaantunut liikaa tehtäviä ja sen perustehtävä on hämärtynyt. Näin väitetään. Suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin – väestön ikääntymiseen, kaupungistumiseen, syrjäytyneisyyteen ja epätasa-arvon kasvuun sekä pakolaisuuteen – etsitään uusia ratkaisuja.  Sanotaan että usko poliittiseen järjestelmään kenties horjuu ja kansalaiset odottavat muilta toimijoilta vahvempaa roolia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Julkisen hallinnon strategia luo yhteistä tarinaa. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukainen julkisen hallinnon strategia julkistettiin valtiovarainministeriön julkaisusarjassa 1.12.2020. Strategian mukaan keskeiset vaikuttavat ilmiöt 2020-luvulla ovat kansalaislähtöisyys ja digitalisaatio. Muutosvoimina ne ovat isoja ja haastavat hallinnonalakohtaisen ja paikkakuntalähtöisen ajattelun. Meidän on katsottava myös oman hiekkalaatikon reunojen ulkopuolelle.

Hallinnon uudistamisen suunta ja keinot määritellään eri hallinnonalojen, kuntien, kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja eri sidosryhmien kanssa julkisen hallinnon lupauksiksi, päämääriksi ja toimintalinjauksiksi 2020-luvulle. Tavoitteita riittää.

Palvelemme yhteiskuntaa tuottamalla tutkittua tietoa

Norsu pitää syödä pala palalta. On havaittu monesti toimivaksi keinoksi palastella asioita ja palata niiden pariin säännöllisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että useinkaan ei ole tarkoituksenmukaista tai järkevää mitata tai analysoida kaikkia osatekijöitä samanaikaisesti. Organisaatioilla ei yksinkertaisesti ole kapasiteettia tarttua kaikkiin asioihin yhtä aikaa.

Maanmittauslaitos tuntee oman vastuunsa osana suomalaista julkishallintoa. Pidämme huolta yhteiskunnan perustietoinfrastruktuurista yhteistyössä useiden muiden toimijoiden kanssa. Kehittääksemme infrastruktuuria tarvitsemme tutkimukseen perustuvaa tietoa, jota muun muassa virastomme Paikkatietokeskus FGI tuottaa. (Lue kirjoitukseni Tietoa Maasta-lehden numerossa 4/2020)

Oman tutkimuksen lisäksi tarvitsemme yhteistä tutkimusta muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijoiden kanssa. Näin palvelemme yhteiskuntaa tuottamalla tutkittua tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tutkittua tietoa tarvitsemme myös oman toiminnan kehittämiseksi entistä palvelulähtöisemmäksi, vastuullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tähän toimeen tartumme.

Arvo Kokkonen
pääjohtaja

 

Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen.
Kuva: Maanmittauslaitos

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Tutkimus

Kommentit

Uusimmat blogit