Työelämän joustot auttavat lapsiperheen arjessa

Maanmittauslaitoksessa toimitustuotannon tukitehtävissä työskentelevä Sami Tammisto on ollut lapsensa syntymän jälkeen isyys- ja vanhempainvapaalla yhteensä noin kaksi kuukautta. Kesällä 2018 hän jää hoitovapaalle ja palaa töihin vuoden 2019 alussa.

Hymyilevä mies lapsensa kanssa
Kuva:
Maanmittauslaitos

Sami päätti jäädä perhevapaalle, koska hän haluaa olla läsnä lapsensa arjessa. Hän myös kokee lapsen ensimmäiset vuodet tärkeiksi hyvän isä-lapsi suhteen luomiseksi.

− Meille oli avovaimoni kanssa itsestään selvää, että olemme tasavertaisia huoltajia heti alusta alkaen, toteaa Sami.

Suomessa naiset pitävät valtaosan perhevapaista. Kelan tilastojen mukaan vuonna 2016 äidit pitivät vanhempainpäivärahapäivistä 90,5 % ja isät 9,5 %. Lasten kotihoidon tuen saajista naisia oli 93 %. Viidennes isistä ei pidä lainkaan perhevapaata. Vuonna 2017 Maanmittauslaitoksessa neljä miestä piti hoitovapaata, kolme oli vanhempainvapaalla ja 50 isyysvapaalla.

Monipaikkainen työ helpottaa lapsiperheen arkea

Pienten lasten vanhemmilla työn ja perhe-elämän arkisia haasteita ovat muun muassa lasten viennit ja haut hoitopaikkaan, lasten sairastumiset, neuvola- ja lääkärikäynnit tai osallistuminen päiväkotien ja koulujen tilaisuuksiin. Joustava työaika ja monipaikkainen työ auttavat selviytymään paremmin arjen haasteista.

− Maanmittauslaitos haluaa tukea työntekijöitä, joilla on pieniä lapsia. Joustavat työjärjestelyt ovat erinomainen tapa helpottaa lapsiperheen arkea. Isien jääminen perhevapaille edistää tasa-arvoa työpaikoilla, toteaa henkilöstöjohtaja Tuula Manninen.

Esimiehen kannustuksella on merkitystä

Työpaikan asenneilmapiiri voi joko tukea tai heikentää työn ja perheen yhteensovittamista. Asenteilla ja organisaatiokulttuurilla on ohjaava vaikutus myös perhevapaiden jakautumiseen sukupuolen mukaan. Johdon ja esimiesten myönteinen asennoituminen on tärkeää perheystävällisen organisaatiokulttuurin luomisessa.

− Oman esimieheni asenne oli myönteinen eikä hän millään lailla kyseenalaistanut perhevapaan käyttöä. Ylipäätänsä suhtautuminen on ollut positiivista. Myös oma tiimini suhtautui hyvin, ja työtehtäviäni on järjestelty tiimin sisällä perhevapaan aikana, Sami kertoo.

Sami kannustaa ehdottomasti isiä jäämään perhevapaille.

− Vanhempana olen lapselle korvaamaton, mutta työssä olen helposti korvattavissa.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Sami Tammisto, 040 573 5233
Henkilöstöjohtaja Tuula Manninen, 040 727 1263

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi.

Uusimmat uutiset ja blogit