Hyppää pääsisältöön

GeoE3 julkaisee ensimmäisen dataintegraatioalustan yhdistämään kansalliset, alueelliset ja maiden rajat ylittävät digitaalipalvelut

GeoE3 osoittaa ensimmäisellä dataintegraatioalustallaan, minkälaiselta nykyisten ja tulevien kansallisten, alueellisten ja maiden rajat ylittävien digitaalipalveluiden yhdistäminen voi näyttää. Alusta havainnollistaa, miten merkittävät analysoinnit ja visualisoinnit pystytään toteuttamaan kansallisessa ja maiden rajat ylittävässä palvelussa käyttäjäystävällisesti.

Esimerkkejä eri kaupunkien 3D-kuvista.

GeoE3-projekti on rahoitettu yhteistyössä Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa. GeoE3 keskittyy käyttötapauksiin, jotka osoittavat, miten ilmasto- tai tilastotietojen kaltaiset arvokkaat tietoaineistot ja -palvelut pystytään integroimaan dynaamisesti nykyisistä kansallisista paikkatietoalustoista saatuihin paikkatietosisältöihin. Kyseessä ovat esimerkiksi rakennustiedot tai maantieverkkoa koskevat tiedot. 

– Alustamme on Euroopan ensimmäinen API-palvelurajapinta 3D-tietoihin. Näemme, miten tietojen integrointi onnistuu Euroopassa, sanoo GeoE3:n projektipäällikkö, yli-insinööri Antti Jakobsson

Käyttötapaukset

Ympäristön ilmiöt, kuten happamoituminen, metsien tilan heikkeneminen, tulvat ja muut ilmaston lämpenemisen seuraukset, eivät kunnioita maiden rajoja. Dataintegraatioalusta todistaa, miten voidaan luoda kansainvälisesti yhteentoimivia viitekehyksiä, joiden avulla maiden rajat ylittävät paikkatiedot pystytään helpommin yhdistämään muiden tietolähteiden kanssa. Sisällön integroinnin ansiosta keskeisiä ilmastoon, säähän ja ympäristöön liittyviä indikaattoreita voidaan tarkastella ja visualisoida. 

Perustana OGC-standardit  

Dataintegraatioalustaa ylläpidetään teknisesti palvelimella, jossa on tarvittavat taustajärjestelmät. Nämä taustajärjestelmät perustuvat OGC API -standardien mukaisiin palvelurajapintoihin, joilla varmistetaan yhteentoimivuus ja luodaan koontinäyttöjä ja visualisointeja. Niillä helpotetaan eri lähteistä saatavien tietojen, kuten palvelimen taustapalvelujen frontend-näkymien, ymmärtämistä. Arkkitehtuurissa on käytetty yleisiä OGC-standardeja, kuten OGC API Features- tai OGC API Coverages -rajapintoja. Tarvittava ohjelmisto on käytettävissä ja dokumentoitu GeoE3-ohjelmistoarkistossa. Alustasivun tavoitteena on tuottaa konkreettisia tuloksia, joita voidaan hyödyntää parhaina käytäntöinä muilla toimialoilla, tieteenaloilla ja alueilla, kun GeoE3-työkaluilla ja -palveluilla käsitellään vakuuttavia käyttötapauksia.  

Kansalliset tiedot käyttöön 

GeoE3 perustuu kansallisiin tietoihin. Muodostamme yhteyden kansallisiin palveluihin sen perusteella, minkälainen yhteentoimivuuden taso tarkastelussa todetaan. Tässä otamme huomioon Euroopan komission yhteentoimivuuden viitekehyksen (EIF) periaatteet. Ratkaisuumme kuuluu myös tietojen laadun koontinäyttö, jossa voidaan arvioida automaattisesti tietojen laatua ja tuottaa yhteentoimivuuteen liittyviä tuloksia. Koska tiedot pohjautuvat kansallisiin tietopalveluihin, ne ovat aina ajan tasalla. Tällä hetkellä kansallisia tietoja toimittavat muun muassa Maanmittauslaitos, Alankomaiden maa- ja kiinteistörekisteri (Het Kadaster), Espanjan kiinteistörekisteri, Espanjan Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), Viron maanmittauslaitos (Maa-amet), Norjan karttalaitos (Kartverket), Ilmatieteen laitos ja Tilastokeskus, mutta olemme valmiita laajentamaan tietojen toimittajaverkostoamme. Suomessa olemme hyödyntäneet myös Digi- ja väestötietoviraston avoimia rakennustietoja sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tietoja energiatodistuksista. Tällä osoitamme, että myös muiden kuin paikkatietojen integrointi onnistuu. 

Katse tulevaan 

GeoE3 hyödyntää avoimien julkisten tietojen digitaalista palveluinfrastruktuuria ja kehittää eurooppalaisille peruspalveluja parantamalla saatavuutta ja yhteentoimivuutta sekä integroimalla palveluja. Nykyinen dataintegraatioalusta voi tulevaisuudessa helpottaa oleellisten tietojen löytämistä ja parantaa palveluja uusimpien standardien käyttöönoton myötä. Tässä korostuvat etenkin verkkokäyttöliittymät ja linkitetyn datan periaatteet. 

Dataintegraatioalusta on merkittävä edistysaskel kohti sellaisia eurooppalaisten tietopalveluja, jotka perustuvat testattuihin toimituksiin, soveltuvat monialaisiin käyttötarkoituksiin ja ovat yhteensopivia nykyisten tai tulevien infrastruktuurien, kuten INSPIREn tai GAiA-X:n, kanssa. Nämä tukevat yhä useampia sidosryhmiä, joiden on pidettävä yllä eurooppalaista paikkatietojen ekosysteemiä. GeoE3-ekosysteemi lisää avoimen julkisen tiedon arvoa ja laajenee omien pääperiaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet ovat löytäminen, parantaminen ja kasvu. 

Lisätiedot 

Antti Jakobsson, yli-insinööri 050 5994123, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Paikkatietokeskus
Paikkatieto

Uusimmat uutiset ja artikkelit