Uudessa projektissa tehostetaan kaivostoimintaa

Paikkatietokeskus on mukana VTT:n johtamassa RAGE-projektissa, jossa kehitetään mineraalien kartoitusta kaivoksissa. Mineraaliesiintymien niukkuus ja sijainti edellyttävät resurssitehokasta ja turvallista kaivostoimintaa.

Lähikuva rikkikiisusta.
Kuva:
Pixabay

–  Tavoitteenamme on kehittää automaattista, luotettavaa ja itseoppivaa mineraalikartoitusta. Pyrimme tavoitteeseemme aktiivisen hyperspektraalisen mineraalintunnistuksen, sisätilapaikannuksen, reaaliaikaisen tekoälyn ja uusien tiedonsiirtomenetelmien avulla, kertoo osastonjohtaja Sanna Kaasalainen Paikkatietokeskuksesta.

Projektissa kehitetään ratkaisuja, jotka automatisoivat ja digitalisoivat kaivosteollisuuden. RAGE-projekti on jatkoa aikaisemmalle Kaivos-projektille, jota johti FGI.  

–  Kaivos-projekti paljasti suuren tarpeen paremmalle datankäsittelylle ja tiedonsiirrolle, jota RAGE-projektissa on tavoitteena kehittää edelleen, kertoo Kaasalainen.

Kaivos-projektissa kehitettiin automaattista mineraalien tunnistusta sekä malmien luokittelua haastavassa kaivosympäristössä. Toinen päätavoite oli parantaa työturvallisuutta kehittämällä uusia tapoja monitoroida ympäristöä.

Uudessa RAGE-projektissa VTT vastaa tekoälytutkimuksesta ja Paikkatietokeskus tuo mukaan paikannusosaamisen. Molemmat ovat mukana hyperspektraalisen kohteentunnistuksen kehittämisessä.

–  Projektissa hyödynnetään koneoppivia järjestelmiä lukuisilla antureilla kerättävän suuren datamäärän analysoinnissa. Näillä järjestelmillä voidaan esimerkiksi arvioida kiviaineksen koostumusta ja malmipitoisuutta reaaliajassa, kertoo projektia johtava tutkija Timo Dönsberg VTT:ltä.

Paikkatietokeskuksen Navigoinnin ja paikannuksen osasto tekee yhteistyötä VTT:n kanssa, ja yrityspartnereina projektissa on mukana Sensmet, Astrock, Cybercube, Raniot, Outsight sekä kaivoksia, kuten Outokummun Kemin Kaivos.

RAGE-projekti eli Real-Time AI-Supported Ore Grade Evaluation for Automated Mining -projekti alkoi 1.6.2019 ja päättyy 31.5.2021. Projektia rahoittaa Business Finland.

Lisätietoja

Osastonjohtaja Sanna Kaasalainen, 050 369 6806, etunumi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit