Uusi ennätys yhteismetsissä: 700 000 hehtaaria ja 500 yhteismetsää

Suomalaisissa yhteismetsissä on saatu aikaan uusi ennätys helmikuun aikana. Yhteismetsien yhteenlaskettu pinta-ala oli helmikuun lopussa yhteensä yli 700 000 hehtaaria.

Suomalaista havumetsää.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Yhteismetsien toiminnallinen pinta-ala on tätäkin suurempi, sillä niillä on omistuksessaan erillisiä tiloja lähes 60 000 hehtaarin edestä. Osakkaiden yhdessä omistamia yhteismetsiä on toiminnassa yhteensä 502.

Yhteismetsien pinta-ala ja määrä on kasvanut viime vuosina 20 000–25 000 hehtaaria ja 30–40 uutta yhteismetsää vuosittain.

Yhteismetsä on osakkaiden yhteinen metsäalue

Yhteismetsien määrä kasvoi 2000-luvun alun jälkeen yhteismetsälain muutoksen ja tehostuneen viestinnän ansioista. Kasvun taustalla on ollut Suomen metsäkeskuksen eri tilarakennehankkeissa tekemä viestintä. Kasvun yksi toteuttaja on ollut Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyö on toiminut hyvin.

Yhteismetsä on osakastiloille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Ylintä päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Käytännön asioista huolehtii osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija.

Yhteismetsän voi perustaa yhdessä muiden metsänomistajien kanssa tai suvun omista metsistä. Oman metsän voi liittää aiemmin perustettuun yhteismetsään.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Kari Tuppurainen, 040 071 9023, kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit