Hyppää pääsisältöön

Uusi hallitusohjelma tukee tutkimusta

Kesäkuun alussa pääsimme lukemaan uutta hallitusohjelmaa. Me Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa jännitimme sitä, miten uusi hallitusohjelma tukisi tutkimusta ja miten viime hallituksen suuri satsaus paikkatietoselontekoon näkyisi hallitusohjelmassa.

Arktinen maisema, jossa näkyy neljä kulkuvälinettä: laiva, juna, auto ja lentokone.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Hallitusohjelman luettuani tunnelma tutkimuksen suhteen on varsin positiivinen, joskin sanaa paikkatieto ei löydy mistään eikä edellisen hallituksen paikkatietoselonteosta ole yhtään mainintaa. Paikkatietopoliittisen selonteon toimeenpano kun vahvistaisi suomalaista yhteiskuntaa, kuntasektoria ja tarjoaisi uusia mahdollisuuksia yrityksille. Tämän lisäksi luvassa olisi miljardisäästöt. Muualla maailmassa paikkatietoala elää vahvaa kukoistusta ja sitä pyörittävät sellaiset yritykset kuten Google, Facebook, Here, Apple….

Hiilensidonta ja arktiset alueet tutkimuksissamme

Tutkimuksen tekemiselle hallitusohjelma lupaa paljon hyvää. Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenot ovat noin 2,8 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun tavoitteeksi on asetettu 4 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. (Kursiivilla merkityt ovat suoria lainauksia hallitusohjelmasta.)

Hallitus lupaa panostaa ilmastonmuutoksen, hiilen kierron ja arktisen alueen tutkimukseen.

Hallitus laatii uuden arktisen politiikan strategian, joka ottaa huomioon pitkäjänteisesti Suomen tavoitteet alueella ja tarvittavat toimintaresurssit. Jatketaan panostamista hiilinielujen tutkimukseen, hiilensidonnan mittaukseen ja laskentamallien kehittämiseen.

Paikkatietokeskus on pitkäjänteisesti kehittänyt laserkeilauksen avulla muun muassa biomassan ja ikiroudan kartoitusmenetelmiä sekä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa selvittänyt, milloin metsät nukkuvat eli milloin ne vapauttavat hiiltä.

Monissa kansainvälisissä hankkeissa on selvitetty satelliittipaikannuksen tarkkuutta ja luotettavuutta arktisilla alueilla. On tutkittu miten satelliittipaikannusta pitää tukea pohjoisilla merireiteillä ja mitkä ovat kuskittoman älyliikenteen asettamat vaatimukset arktisissa olosuhteissa. Ulkoministeriön rahoittamassa Arkki-projektissa selvitettiin, mitkä ovat suurimmat haasteet, joita kohdataan navigointiin ja paikkatietoon pohjautuvissa sovelluksissa arktisella alueella ja erityisesti selvitettiin satelliittipaikannuksen saatavuutta ja tarkkuutta parantavien menetelmien soveltuvuutta arktisten haasteiden ratkaisemiseen.

Osana Arktisen neuvoston työtä on Maanmittauslaitos ollut luomassa Arktisten alueiden paikkatietoportaalia, johon yhdistyvät mm. arktisen alueen kartat, satelliittikuvat maanpeitteestä, lumesta, jäästä ja ilmastosta.

Paikkatietoinfrastruktuurin tukeminen kansainvälisesti

Suomi toimii omassa kehityspolitiikassaan ja EU-vaikuttamisessaan niin, että kehitysmaiden kestävän kehityksen investointeihin saadaan mukaan yksityistä rahoitusta ja yrityksiä. Varmistetaan Finnfundin toimintaedellytykset ja jatketaan finanssisijoitusten käyttöä kehitysrahoituksessa. Suomi vahvistaa kehitysmaiden omien verojärjestelmien kehittämistä.

Maanmittauslaitos on pitkäjänteisesti valmistellut kehitysyhteistyömahdollisuuksia yhdessä paikkatietoalan yritysten kanssa mm. kehittämällä Sansibarin paikkatietoinfrastruktuuria ja vierailemalla Maailmanpankissa selvittämässä mahdollista yhteishanketta. Uuden hallituksen linjaukset tukevat tätä mahdollisuutta.

Suomelle keskeinen alueellisen yhteistyön muoto Itämerellä on EU:n Itämeri-strategia ja sen puitteissa tehtävä yhteistyö. Suomen tavoitteena on puhdas Itämeri, jossa on elinvoimainen, kestävästi hyödynnetty meriluonto. Itämeren alueesta pyritään saamaan kestävän kehityksen sekä bio- ja kiertotalouden edelläkävijä.

Tämä toteamus hallitusohjelmassa tarkoittaa merkittävää satsausta Itämeren tutkimukseen. Paikkatietokeskuksessa on luotu Suomen akatemian rahoittamassa hankkeessa Itämeren paikkatietoportaalia, joka tukee kestävän kehityksen ekosysteemipalveluita.

Satelliittipaikannuksen häirinnän tutkimus

 Hallitus uudistaa kansallisen kyberturvallisuusstrategian ja käynnistää strategian toimeenpanon. Kyberturvallisuuden rahoitusta sekä Kyberturvallisuuskeskuksen kykyä tukea eri toimialojen yritysten, hallinnon sekä kansalaisten kyberturvallisuutta vahvistetaan.

Suomi vahvistaa hybridi- ja kyberuhkiin liittyvää osaamistaan jatkuvasti, jotta se pysyy korkealla kansainvälisellä tasolla. Puolustusvoimat jatkaa oman kyberpuolustuskykynsä kehittämistä ja osallistuu kansallisen kyberturvallisuusstrategian toteuttamiseen. Paikkatietokeskuksen paikannusosaamisella ja GNSS-paikannusjärjestelmien häirinnän tunnistus ja kompensaatio-osaamisella on valtava merkitys tässä osa-alueessa.

Suomella on vahvat edellytykset menestyä kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaana vahvuuksiensa vuoksi. Tulevaisuuden muutosajureita ovat globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen. Suomen vahvuutena on myös moniin muihin maihin verrattuna vakaa ja ennustettava toimintaympäristö. Kiinnittymällä kansainvälisiin kysyntävetoisiin ekosysteemeihin yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut ja muut oppilaitokset luovat yhteistyössä uutta liiketoimintaa ja huippuluokan innovaatioita.

Nämä rivit lupaavat hyvää Maanmittauslaitoksen tutkimukselle tulevaisuudessa. Toivottavasti tulevaisuuteen mahtuvat myös paikkatiedot, ja Suomi kykenee hyödyntämään niiden tarjoaman kasvupotentiaalin kuten esimerkiksi Google on tehnyt.

Toivottavasti paikkatietoselonteon toimeenpano löytää vielä tiensä tämänkin hallituksen työpöydälle.

Jarkko Koskinen

Johtaja, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI

Jarkko Koskinen

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Tutkimus
Paikkatietokeskus

Kommentit

Uusimmat blogit