Uusi Selkokartta julkaistu suomi.fi-kartat-palveluun

Selkokartta on uusi tuote, joka on tarkoitettu verkkoympäristössä avuksi heikkonäköisille tai niille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat alentuneet.

Tuote on toteutettu yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa osana Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa. Tavoitteena oli erityisesti suomi.fi-palveluiden saavutettavuuden varmistaminen myös karttojen osalta.

Selkokartta on yksinkertainen, selkeä ja hyvin luettava taustakartta, joka toimii myös opaskarttana. Näkövammaisilta saadun testipalautteen perusteella lisättiin esimerkiksi valkoiset laatikot tekstien taustalle. Selkokartan yksinkertaisuus näkyy kartan visuaalisessa ilmeessä, mutta yhtä oleellista on, että tietoa on karsittu eli esimerkiksi nimistön esityshierarkiaa on vähennetty, jotta tekstit, tiet ja rakennukset erottuvat selkeästi.

Selkokartta on nyt julkaistu kartat-palvelussa ja löytyy karttatasovalikosta Maanmittauslaitoksen aineistojen joukosta tai aiheittain taustakarttojen alta.

Lisätietoa verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit