Uusi Tulanet-yhteenliittymä vahvistaa tutkimuslaitosten yhteistyötä

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE) yhdistyvät tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetiksi.

”Tutkimuslaitokset tiivistävät yhteistyötään ja järjestäytyvät tehokkaammin. Toivottavasti saamme näin lisää näkyvyyttä muun muassa poliittisessa päätöksenteossa, sanoo ylijohtaja Jarkko Koskinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet on yhteistyöelin, joka tuo esiin valtion eri tutkimuslaitosten näkökulmia tiede- ja tutkimuspoliittisissa asioissa. Sen tarkoituksena on edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja vahvistaa päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. Lisäksi Tulanetin odotetaan edistävän yhteistyötä myös korkeakoulujen, elinkeinoelämän, valtion hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhdistyminen tehostaa ja vahvistaa

Tulanet yhdistää kolmen nykyisen verkoston toiminnot: Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE). Yhdistymisellä on haluttu poistaa toimintojen päällekkäisyyksiä, tehostaa toimintaa ja vahvistaa hallinnon- ja toimialojen rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä.

Tulanet-yhteenliittymän muodostavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus (STUK), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL).

Tulanetin toiminta käynnistyy virallisesti 1.1.2018. Käytännön tasolla yhteistyötä tehdään jo aktiivisesti.

Lisätietoja

Maanmittauslaitoksessa

Ylijohtaja Jarkko Koskinen, 050 337 2902

Pääjohtaja Arvo Kokkonen, 0400 280 875

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lynet-verkostossa

Pääjohtaja Juhani Damski, Ilmatieteen laitos, Lynet-verkoston puheenjohtaja, 029 539 2200

Uusimmat uutiset ja blogit