Hyppää pääsisältöön

Uusia palveluja Geoporttiin – avoin portaali edistää paikkatiedon tutkimusta ja opetusta

Suomen Akatemia myönsi Geoportti-tutkimusinfrastruktuurin jatkokehittämiseen vuosille 2022–2024 lähes miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on kehittää suosittua palvelukokonaisuutta entisestään ja kasvattaa sen käyttöä vaikuttavan tieteen ja innovaatioiden edistämisessä yli sektorirajojen.

Kartalla Helsingin keskustasta näkyy pyöräilijöiden pysähtymiset
Pyöräilijöiden pysähdysten lukumäärä risteysalueilla Helsingin keskustassa. Kartta perustuu Sports Tracker liikuntasovelluksella kerättyihin pyöräilyreitteihin 2010-2012. Vain käyttäjien julkisiksi asettamat reitit ovat mukana analyysissä. Pysähdyksiksi on luokiteltu kestoltaan 10-180 sekunnin tauot liikkeessä.
Kuva:
Anna Brauer, Juha Oksanen

Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri Geoportti on Paikkatietokeskus FGI:n koordinoima palvelukokonaisuus. Palveluja ja niiden käyttöehtoja kuvaava sivusto lanseerattiin keväällä 2019 Geoportin edeltäjän, oGIIR-projektin, tuloksena avoimeksi portaaliksi kaikille paikkatietoa käyttäville tutkijoille, opiskelijoille ja opettajille. Geoportin yhteistyöverkostossa on mukana hankkeeseen osallistuneita tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.
Geoportin tavoitteena on parantaa paikkatietoa hyödyntävien tutkijoiden aineistojen ja työkalujen käytettävyyttä CSC:n teholaskenta- ja pilvi-infrastruktuurissa, edistää paikkatietoaineistojen ja -menetelmien käyttöä tutkimuksessa ja yliopisto-opetuksessa, sekä kiihdyttää paikkatietoinnovaatioiden kehittymistä yhteiskunnassa. Geoportti tarjoaa käyttäjilleen mm. helppokäyttöisiä massiivisia paikkatietoaineistoja ja -työkaluja suoraan teholaskentaympäristössä, UEF Drone Labs -droonikartoituspalvelun, välineitä spatiaalisen tutkimusdatan jakamiseen sekä osaamisverkoston. Geoportti-sivusto sisältää myös paikkatietoihin liittyvää koulutusmateriaalia, kuten valmiita luentomateriaaleja, best practices -dokumentteja ja välineitä oman paikkatieto-osaamisen arviointiin.

Palvelukokonaisuus tukee suurten paikkatietoaineistojen prosessointia ja analysointia

- Geoportti edistää paikkatiedon tutkimusta tarjoamalle siihen avoimien aineistojen ja palvelujen avulla huippuresurssit. Nyt hankkeelle myönnetyn rahoituksen ansiosta voimme viedä Geoportin toiminnan seuraavalle tasolle, jossa kehitämme sen tarjoamia palveluja yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ja samalla laajennamme infrastruktuurin käyttäjäkuntaa entisestään. Yhdessä toteuttamisvaiheessa olevan laserkeilausaineistojen prosessointialustan kanssa pystymme tarjoamaan erittäin merkittävän paikkatietoaineistojen prosessointia ja analysointia tukevan palvelukokonaisuuden, kertoo osastonjohtaja, professori Juha Oksanen Paikkatietokeskuksen geoinformatiikan ja kartografian osastolta. 

Uudessa hankkeessa vuosina 2022–2024 Geoporttiin luodaan tutkijoille muun muassa uusia aineisto- ja laskentapalveluja huomioiden aiempaan paremmin myös kaukokartoitustutkimuksen tarpeet sekä yksilötason paikkatieto, luodaan e-oppimisympäristö ja uudistetaan tutkimusinfrastruktuurin viestintä. Hankkeen toteuttavat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI, Turun yliopisto, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus, Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Lisäksi Geoportti konsortioon kuuluvat Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus sekä Helsingin yliopisto.

Lisätiedot

Juha Oksanen, osastonjohtaja, professori, Paikkatietokeskuksen geoinformatiikan ja kartografian osasto
040 831 4092, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Paikkatietokeskus
Paikkatieto
Tutkimus

Uusimmat uutiset ja artikkelit