Valtion maaomaisuuden haltijat paljon vartijoina

Valtio maa- ja vesiomaisuuden omistajana on iso asiakas Maanmittauslaitokselle. Omistaahan valtio Suomen maa-pinta-alasta noin 35 %. Kun valtion maata käytetään eri käyttötarkoituksiin, on meillä useita valtion maaomaisuudesta huolehtivia hallintaviranomaisia, joiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä toimintatapojemme sujuvoittamiseksi ja asiakkaan elämän helpottamiseksi.

Vesialueet alkavat jäätyä
Kuva:
Julia Hautojärvi

Valtiolla on omaisuutta noin 100 miljardin euron arvosta. Summana se vastaa suuruudeltaan suurin piirtein valtion velan määrää. Omaisuutta on monenlaista; maa- ja metsäomaisuutta, rakennuksia, teitä ja rautateitä sekä merkittävä määrä yhtiöomaisuutta, jota summasta on 38 miljardia euroa. Valtion yhdessätoista rahastossa on alle kolmannes valtion omaisuudesta, noin 30 miljardia, joista suurin noin 20 miljardin euron suuruinen Valtion eläkerahasto on tuottovaatimukseltaan merkittävä. Rahastot on perustettu pidettäväksi erillään valtiontaloudesta ja niitä ohjataan omilla laeillaan.

Liikenneväylien (so. maantiet, rautatiet, vesiväylät) hoidossa tuottoa tärkeämpää on yhteiskunnallinen näkökulma. On hallittava myös omaisuuden elinkaarikustannuksia. Liikenneväylien tasearvo on noin 20 miljardia, mistä maanteiden osuus on 75 %. Väylien omaisuusarvo perustuu enimmäkseen hankintamenoon.

Valtion merkittävä kiinteistöomaisuus on liikelaitoksissa, joista valtio on muutoin pääsääntöisesti luopunut. Metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuden arvo on noin 4 miljardia ja Senaatti-kiinteistöjen rakennuskiinteistöjen 4,5 miljardia. Metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuteen liittyy liiketoimintaa sekä julkisia hallintotehtäviä. Senaatti-kiinteistöjen tehtävä on tuottaa valtiohallinnolle toimitiloja; kustannustehokkaasti ja valtion kokonaisedun mukaisesti.

Valtio maa- ja vesiomaisuuden omistajana on iso asiakas Maanmittauslaitokselle. Omistaahan valtio Suomen maa-pinta-alasta noin 35 %. Yksinomaan Metsähallituksella on hallinnassa 12,5 miljoonaa hehtaaria maa- ja vesialueita. Kun valtion maata käytetään eri käyttötarkoituksiin, on meillä useita valtion maaomaisuudesta huolehtivia hallintaviranomaisia, joiden kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä toimintatapojemme sujuvoittamiseksi ja asiakkaan elämän helpottamiseksi.

Yhteistyötä ja asiakkuuksia

Maanmittauslaitoksella on nyt viiden vuoden kokemus yhdestä valtakunnallisesta toiminta-alueesta. Tällä olemme pyrkineet mm. edistämään sitä, että toimintatavat ovat samanlaisia valtakunnan eri osissa, vaikka toimimmekin vielä 36 paikkakunnalla eri maakunnissa. Tässä onnistumisesta saamme luotettavimman palautteen valtakunnallisilta toimijoilta, joista yksi on valtion maaomaisuuden haltijat. Kuuntelemme herkällä korvalla palautetta.

Olen pannut merkille, että lähes kaikki valtion maa- ja vesialueita hallinnoivat viranomaiset toivovat, että valtion maan ja yksityisen maan väliset oikeudet ja velvoitteet ovat yksiselitteisiä; olivatpa ne kiinteistörajoja, kulkuoikeuksia tai mitä tahansa. Ja että ne ilmenisivät julkisista rekistereistä, kuten kiinteistörekisteristä. Valtiolla ei juurikaan ole epäselvyyksiä näiden asioiden suhteen ja jos ilmenee, se haluaa hoitaa asiat kuntoon. Tästä on hyvänä esimerkkinä rautateiden ja maanteiden rajojen rajaamistoimitukset, joilla Väylävirasto ja sen edeltäjät selkiyttivät huomattavasti kiinteistöjärjestelmäämme. Työhän oli valtava urakka myös Maanmittauslaitokselle, ja nyt se on valmis. Suojelualuekiinteistöjen osalta otettiin suuri askel Sipilän hallituskauden aikana; kolmea kansallispuistoa lukuun ottamatta kaikki muut ovatkin jo suojelualuekiinteistönä nyt kiinteistöjärjestelmässä. Työtä on vielä tehtävänä ja toivon, että nyt istuvan hallituksen aikana saataisiin taas harpattua uusi jatkoaskel tämän puutteen poistamisessa.

Maanmittauslaitos valmistelee paraikaa uutta strategiaansa, jossa eräinä painopisteinä tulee olemaan verkostoissa ja ekosysteemeissä toimiminen sekä entistä asiakaslähtöisempien palveluprosessien muotoileminen. Edellä mainitut esimerkit yhteistyöstä valtion maa- ja vesialueiden eri haltijoiden kanssa rohkaisevat jatkamaan yhdessä tekemistä suomalaisen kiinteistöjärjestelmän hyväksi. Sitkeästi.

Arvo Kokkonen
pääjohtaja

Arvo Kokkonen

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Kommentit

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Uusimmat blogit