Vastuullisuuden kehittäminen jatkuu entistä kunnianhimoisemmin

Maanmittauslaitoksen yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2018 on julkaistu. Laitoksessa pidetään tärkeänä miettiä ja tehdä näkyväksi vuosittain, mitä hyvää teemme ja miten kehitymme talouden, ihmisten sekä ympäristön näkökulmasta.

Kuumailmapallo veden yllä

‒ Yhteiskuntavastuullisuus on hyvin luonnollinen osa toimintaamme. Tärkeintä siinä on se, että kehitytään jatkuvasti ja kehittäessä huomioidaan meitä ympäröivän yhteiskunnan ja sidosryhmien tarpeet, toteaa Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen.

‒ Aina voi kuitenkin olla entistä parempi, ja tavoitteenamme on ottaa yhteiskuntavastuun eri osa-alueet yhä kunnianhimoisemmin mukaan laitoksen strategiatyöhön ja johtamiseen, Kokkonen lisää.

Vastuullisuus näytetään lukuina

Vastuullinen toiminta näytetään yhteiskuntavastuuraportissa mahdollisimman pitkälti mitattavissa olevina asioina. Alle on koottu kahdeksan tärkeää lukua vuodesta 2018, ja lisää lukuja löytyy raportista.

3,9/5 henkilöstön työtyytyväisyys

Valtion organisaatioiden työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain yhteisellä kyselytyökalulla VMBarolla. Valtiolla työtyytyväisyyden keskiarvo on 3,6/5, joten maanmittauslaitoslaiset ovat tyytyväisempiä kuin valtiolla keskimäärin. Maanmittauslaitoksessa vahvuuksia ovat kyselyn mukaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen helppous, työn tavoitteiden tietäminen, luottamus työsuhteen jatkumiseen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä esimiehen että työtovereiden taholta.

86 % asiakkaista tyytyväisiä

Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä 86 % vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kyselyn mukaan Maanmittauslaitoksen vahvuuksia ovat palveluiden ja tuotteiden vastaaminen asiakastarpeisiin, sähköiset asiointipalvelut, henkilökunnan joustavuus, asiantuntemus, palvelualttius ja tasapuolisuus.

99,9 % sähköisten palvelujen häiriöttömyys

Maanmittauslaitoksen sähköisissä palveluissa saavutettavuus on ollut huipputasoa. Tavoitetila vuodelle 2018 oli 95 prosentin häiriöttömyys, mutta lopputulemaksi saatiin 99,9 prosenttia.

+ 1 % kokonaistuottavuus

Kokonaistuottavuuden kasvu tarkoittaa sitä, että entistä pienemmillä panoksilla on tehty enemmän tuotoksia.  Maanmittauslaitos on onnistunut hyvin sopeuttamaan toimintaansa vähenevän talousarviorahoituksen mukaiseksi ja pitämään samalla palvelutason hyvänä. Vuodesta 2010 lähtien toiminnan kokonaistuottavuus on parantunut yli 4% vuodessa.

102 referoitua tieteellistä julkaisua

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus julkaisi 102 referoitua eli vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua vuonna 2018. Suomen Akatemia julkaisi loppuvuodesta Suomen Tieteen tila -raportin, josta käy ilmi, että Paikkatietokeskus on julkaisujen vaikuttavuutta mitattaessa Suomen paras tutkimuslaitos. Tämä kertoo, että Paikkatietokeskuksen tuottamat julkaisut nauttivat suurta arvostusta tiedeyhteisön parissa ja niitä referoidaan aktiivisesti.

40 % henkilöstöstä töissä monitilaympäristössä

Maanmittauslaitoksen toimitilojen uudistuksella on positiivisia vaikutuksia sekä henkilöstöön, ympäristöön että talouteen: Muutoksen myötä ollaan saatu entistä viihtyisämpiä ja modernimpia toimitiloja. Toimitiloja uudistamalla saavutetaan myös säästöjä vuokrissa, siivouksessa ja energiankulutuksessa. Monitilaympäristössä tilaa tarvitaan työntekijää kohden aiempaa vähemmän, koska omista huoneista on luovuttu ja työpisteet ovat yhteiskäyttöisiä. Toimitilojen uudistaminen jatkuu edelleen.

132 uutta työntekijää

Vuonna 2018 Maanmittauslaitos työllisti 132 henkilöä palvelukseensa. Henkilöstön sisäinen liikkuvuus on myös ollut aktiivista, sillä 65 työntekijää siirtyi sisäisesti uusiin tehtäviin. Kesäkaudelle 2018 Maanmittauslaitokseen rekrytoitiin 94 kesätyöntekijää. Opiskelijoiden näkökulmasta kesätyöpaikka tuo arvokasta kokemusta alalta ja auttaa työllistymisessä opintojen jälkeen.

20 uutta työntekijälähettilästä

Maanmittauslaitos pyrkii aktiivisesti levittämään tietoa maanmittaus- ja paikkatietoalasta nuorille, jotta alan oppilaitosten hakijamäärät saataisiin kasvuun. Vuonna 2018 työntekijöiden joukosta haettiin halukkaita maanmittauslaitoslaisia työntekijälähettiläiksi, jotka kiertäisivät kouluissa ja tapahtumissa kertomassa työstään ja maanmittausalan monipuolisista mahdollisuuksista. Pestiin valittiin 20 erilaisissa työtehtävissä olevaa työntekijää eri puolilta Suomea.


Lue vuoden 2018 yhteiskuntavastuuraportti.

Lisätietoja

Pääjohtaja Arvo Kokkonen, 040 028 0875
Viestintäjohtaja Pirkko Yliselä, 040 504 3684
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit