Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuustekoja: Kestävän metsänhoidon ja maatalouden tukena

Maanmittauslaitos on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoteen 2027 mennessä. Ohjelmassa on neljä teemaa: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous. Kestävä ympäristö -teemaan liittyen Maanmittauslaitos edistää tänä vuonna esimerkiksi tässä uutisessa esiteltyjä vastuullisuustekoja. Muut Kestävä ympäristö -teeman vastuullisuusteot esitellään ensi viikolla julkaistavassa uutisessa.

""
Kuva:
Julia Hautojärvi

Tutkimustietoa yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi

UNITE on korkealaatuisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osaamiskeskittymä ja yksi Suomen Akatemian lippulaivoista. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI on yksi UNITEn isäntäorganisaatioista. Osaamiskeskittymään kuuluu maailman johtavia metsätieteiden, paikkatiedon ja sensorikehityksen sekä pelillistämisen tutkimusryhmiä.

– UNITEn voima on yhteistyössä ja ekosysteemissä, joiden kautta syntyy vaikuttavaa toimintaa. Tänä vuonna Paikkatietokeskus on keskittynyt yritysyhteistyöhön ja menetelmäkehitykseen. Partneriorganisaatioiden metsätutkijat puolestaan rakentavat tiedon päälle ja esimerkiksi toimivat asiantuntijoina työryhmissä ja ovat mukana metsästrategian kehittämisessä, johtava asiantuntija Heli Honkanen iloitsee.

Paikkatietokeskuksen tehtävänä UNITEssa on mahdollistaa älykkäämpi metsätalous metsädatan avulla. Parhaillaan kehitetään metsien digitaalista kaksosta, jossa metsää voidaan tarkastella yhden puun tarkkuudella. Yksittäisen puun tason metsätiedot tarjoavat pohjan kustannustehokkaammalle puunkorjuulle, sähköiselle kaupankäynnille ja kestävälle metsänhoidolle.

Tänä vuonna Paikkatietokeskus julkaisi koekäyttöön Metsäkanta-karttapalvelun, jossa esitellään ja testataan palvelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Metsäkannan kehitystyö sai UNITEn vaikuttavuuspalkinnon askelistaan kohti tarkkaa, koko maan kattavan laserkeilauksen pohjalta tiedot tuottavaa metsätietojärjestelmää.


Tilusjärjestely kestävän ruoantuotannon tukena

Tilusjärjestely on yhteistyöhanke, jolla Suomen peltotilusrakennetta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden ruuantuotannon tarpeita. Hyvä tilusrakenne edistää ruokasektorin huoltovarmuutta ja maatalouden kannattavuutta, parantaa liikenneturvallisuutta sekä vähentää maankäyttösektorin päästöjä. Maanmittauslaitos tekee vuosittain yli 9 000 hehtaarin verran tilusjärjestelyjä.

Tilusjärjestelyllä saadaan aikaan mahdollisimman suuria, hyvän muotoisia ja lähellä tilakeskusta sijaitsevia peltolohkoja. Kun ajomatkat lyhenevät ja maatalouskoneiden siirtely vähenee, säästyy maanviljelijältä sekä aikaa että rahaa. Hyvä kiinteistörakenne mahdollistaa myös investoinnit uuteen teknologiaan ja viljelykustannuksia alentaviin ratkaisuihin, mikä vahvistaa edelleen tilusjärjestelyssä saavutettuja hyötyjä

Ajomatkojen lyhetessä fossiilisten polttoaineiden käyttö ja siitä aiheutuvat päästöt vähenevät. Ylimääräisen ajon vähetessä maatalouskoneet kestävät pidempään käytössä. Liikenne on sujuvampaa ja liikenneturvallisuus paranee, kun maatalousliikenne yleisillä teillä vähenee. Myös tarpeettomaksi jääviä tasoristeyksiä voidaan poistaa tilusjärjestelyiden yhteydessä.

– Maanmittauslaitos kehittää jatkuvasti tilusjärjestelyä monipuolisemmaksi ja nopeammaksi työvälineeksi. Jatkossa tilusjärjestelyillä edistetään maankäyttösektorin ilmastotavoitteita muun muassa mahdollistamalla kosteikkojen perustaminen ja vajaatuottoisten peltojen metsittäminen, kertoo tilusjärjestelyistä vastaava johtaja Timo Potka.

Tilusjärjestelyt kestävän ruoantuotannon tukena on ehdokkaamme Vuoden vastuullisuusteko -kilpailussa.

Lisätietoja

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen, 050 487 1600

Vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen, 050 467 0911

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuustekoja: Yhteiskuntaa palveleva tieto

Vastuullisuustekoja: Hyvinvoivat ihmiset

 

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit