Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuustekoja: Vastuullinen toimintatapa ja talous

Maanmittauslaitos on sitoutunut vastuullisuusohjelmassaan edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoteen 2027 mennessä. Ohjelmassa on neljä teemaa: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous. Vastuullinen toimintatapa ja talous -teemaan liittyen Maanmittauslaitos edistää tänä vuonna tässä uutisessa esiteltyjä vastuullisuustekoja.

""
Kuva:
Arto Arvilahti

Vastuullisempia hankintoja

Maanmittauslaitos hankkii vuosittain tavaroita ja palveluita lähes 40 miljoonalla eurolla. Pääjohtajan asettama hankintaryhmä muun muassa tukee hankintojen johtamista ja onnistuneiden hankintojen toteuttamista. Hankintojen vastuullisuuden kehittäminen on yksi hankintaryhmän tavoitteista.

– Tänä syksynä järjestimme vastuullisten hankintojen kehittämispäivän, jossa kuulimme kokemuksia yhteistyökumppaneiltamme Hanselilta ja Senaatti-kiinteistöiltä sekä pohdimme, miten kehitämme Maanmittauslaitoksen vastuullisten hankintojen johtamista ja käytäntöjä, kertoo Maanmittauslaitoksen hankintaryhmän vetäjä, hallintojohtaja Maija-Liisa Niskala.

Maanmittauslaitoksen hankintaohjetta päivitetään parhaillaan. Jatkossa vastuullisuus otetaan hankinnan eri vaiheissa suunnitelmallisemmin huomioon. Maanmittauslaitos ottaa myös käyttöön hankintojen sosiaalisen vastuullisuuden riskianalyysin ja vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet. Niiden tavoitteena on turvata ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien toteutuminen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastot toteuttivat aiemmin tänä vuonna kilpailutuksen IT-asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi. Yhteinen puitejärjestely mahdollistaa, että virastot voivat tuottaa palveluitaan yhtenäisin menetelmin ja yhteisiä ratkaisuja hyödyntäen – tehokkaasti ja vastuullisesti. Vastuullisuus oli mukana myös kilpailutuksessa: puitejärjestelyyn ilmoittautuneille yrityksille annettiin pisteitä omasta vastuullisuusohjelmasta.

Osaamisen kehittämistä ja kilpailua

Maanmittauslaitoksen ensimmäinen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja aloitti tehtävässään vuonna 2020. Tänä vuonna vastuullisuustyöhön saatiin lisää resursseja, kun myös ensimmäinen vastuullisuusasiantuntija rekrytoitiin. Vastuullisuusasiantuntijan tehtävänä on edistää vastuullisuusohjelman toteutusta, koordinoida ja kehittää vastuullisuustyötä sekä viestiä siitä.

Tänä vuonna Maanmittauslaitos osallistui myös yrityksille ja julkishallinnon toimijoille tarkoitettuun vuosittaiseen Kestävyysraportointikilpailuun vuoden 2021 vastuullisuusraportilla. Kestävyysraportointikilpailussa arvioidaan mm. ympäristö-, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuullisuuden raportointia. Kilpailun voittajat julkaistaan 16. marraskuuta.

– Maanmittauslaitos on julkaissut vastuullisuusraportin vuodesta 2014 alkaen. Kilpailusta saamme arvokasta palautetta vastuullisuusraportistamme, mikä auttaa meitä kehittämään sekä raportointiamme että koko vastuullisuustyötämme edelleen, toteaa vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen.

Tavoitteena 2 % vuotuinen tuottavuuskehitys

Maanmittauslaitoksessa taloudellinen vastuu tarkoittaa kestävää julkisten varojen käyttöä ja mahdollisimman vaikuttavan lisäarvon tuottamista kansalaisille ja yhteiskunnalle. Maanmittauslaitoksen rahoituksesta noin kaksi kolmasosaa tulee asiakasrahoituksen kautta ja yksi kolmasosa valtion talousarviorahoituksena. Jälkimmäisen osuus toiminnasta ja rahoituksesta on viime vuosina vähentynyt julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi.

Niukkenevien taloudellisten resurssien paineessa vastuullisen toimintatavan ja talouden merkitys kasvaa. Positiivinen tuottavuuskehitys ja tehokas toiminta hillitsevät esimerkiksi asiakashintojen nousupainetta. Tehtäväkentän laajentuessa ja talousarviorahoituksen alentuessa asiakasodotuksiin on kyetty vastaamaan edelleen hyvin. Tämä näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä.

Tuottavuuslaskennassa kehitystä tarkastellaan mahdollisimman laajasti koko Maanmittauslaitoksen toimintokenttä huomioiden. Tarkastelua on tehty yli kymmenen vuoden ajan. Sinä aikana sekä työn tuottavuus että kokonaistuottavuus ovat kasvaneet keskimäärin 3–4 % vuodessa. Tämä tarkoittaa samalla työ- tai kustannuspanoksella enemmän asiakkaille suunnattuja tuotoksia ja palveluita.

– Tuottavuuden kehittäminen muuttuu koko ajan haastavammaksi, sillä selkeät tuottavuusparannukset esimerkiksi tietojärjestelmiä hyödyntämällä on jo tuotu osaksi arkea. Positiiviselle tuottavuuskehitykselle on kuitenkin edelleen mahdollisuuksia, ja teemme jatkuvan parantamisen mallin mukaista työtä asiakaskuntamme parhaaksi joka päivä, toteaa talousjohtaja Arto Mikkola.


Lisätietoja

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen, 050 487 1600

Vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen, 050 467 0911

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuustekoja: Yhteiskuntaa palveleva tieto

Vastuullisuustekoja: Hyvinvoivat ihmiset

Vastuullisuustekoja: Kestävän metsänhoidon ja maatalouden tukena

Vastuullisuustekoja: Pyörällä töihin ja tulostin tauolle
 

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit