Videolla kerrotaan tilusjärjestelyjen hyödyistä

Suomen maaseudulla peltojen ja metsien tilusrakenne on pirstoutunutta. Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita.

Tilusjärjestelyillä elinvoimaa maaseudulle

Maanmittauslaitos tuotti tilusjärjestelyistä videon, jossa pääsee kuulemaan ja näkemään aitoja tarinoita muun muassa tilusjärjestelyn läpikäyneiltä maanviljelijöiltä.

− Pieni lohkokoko aiheuttaa lisäkustannuksia. Siinä ajetaan turhaan edestakaisin, ja koneet ovat enemmän tien päällä kuin siinä varsinaisessa toimessaan eli pellolla, kertoo viljelijä Jukka Koivuoja videolla.

Kun peltolohkoja kerätään yhteen ja vaihdetaan lähemmäs viljelijän talouskeskusta, turha traktoriliikenne vähenee. Taloudellisten hyötyjen lisäksi siitä kiittää ympäristö.

Maatilojen elämää helpottamassa

Kilpailu muiden ruuantuotantomaiden kanssa kiristyy, ja tehokas alkutuotanto Suomessa on haastavaa. Tilusjärjestelyjen avulla viljelijä voi saada tuotantokustannuksia pienennettyä.

− Maanmittauslaitos kehittää jatkuvasti tilusjärjestelyä monipuolisemmaksi ja nopeammaksi työvälineeksi. Uuden tyyppisiä maatilalähtöisiä hankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea, kertoo Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelyjohtaja Timo Potka.

Uusi maatilalähtöinen tilusjärjestely on perinteistä laajempaa alueen tilusjärjestelyä nopeampi, joustavampi ja ketterämpi. Siinä keskitytään niihin peltolohkoihin, joiden järjestelystä viljelijät ovat kiinnostuneet.

Lisätietoja

Johtaja, tilusjärjestelyt, Timo Potka, 040 518 1824, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit