Viisi nostoa yhteiskuntavastuuraportista

Maanmittauslaitos raportoi yhteiskuntavastuustaan tänä keväänä jo neljättä kertaa. Raportissa käsitellään olennaisimpia vuoden 2017 vastuullisuustekoja.

Kuva yhteiskuntavastuuraporttiin
Kuva: Julia Hautojärvi

− Mielestäni mille tahansa organisaatiolle on tärkeää miettiä, mikä merkitys meillä on yhteiskunnalle. On tärkeää kirkastaa sekä itsellemme että sidosryhmillemme, mitä hyvää teemme ja miten kehitymme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun saralla, toteaa Arvo Kokkonen raportissa pääjohtajan katsauksessa.

1. Henkilöstön hyvinvointi kasvoi

Jotta työntekijöillä on jaksamista ja motivaatiota yhteiskunnalle tärkeiden asioiden kehittämiseen, on työhyvinvointiin liittyvien asioiden oltava kunnossa. Työhyvinvointiin panostaminen on myös osa työnantajan sosiaalista yhteiskuntavastuuta.

Maanmittauslaitoslaisten työhyvinvointia kartoitetaan vuosittain valtion yhteisellä kyselytyökalulla VMBarolla. Kyselyn perusteella tilanne on hieno: Maanmittauslaitos sai jokaisessa kysymysosiossa valtion keskiarvoa paremmat tulokset.

Vuonna 2017 työtyytyväisyys yhteensä asteikolla 1–5 oli 3,84. Työtyytyväisyys on ollut jo useamman vuoden kasvussa: se oli 3,76 vuonna 2016, 3,64 vuonna 2015 ja 3,55 vuonna 2014.

2. Maanmittauslaitos mukaan suuriin yhteistyöhankkeisiin

Maanmittauslaitos toteuttaa tällä hetkellä erittäin mittavaa toiminnan kehittämissalkkua, minkä lisäksi laitos osallistuu valtion yhteisiin kehittämishankkeisiin kuten uuden Osakehuoneistorekisterin sekä Paikkatiedon palvelualustan rakentamiseen. Maanmittauslaitoksen osaamiseen selkeästi luotetaan.

− Suurten yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden parissa ei kuitenkaan riitä, että me itse osaamme tai luotamme itseemme, vaan meidän täytyy osata toimia yhdessä erilaisten kumppanien kanssa. Nykymaailmassa sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa toimiminen on selkeästi se juttu, ja tässä meillä on vielä paljon oppimista, Arvo Kokkonen kirjoittaa.

3. Panttikirjoja sähköistettiin 2,5 miljoonaa

Sähköistäminen tehostaa toimintaa ja säästää ympäristöä. Loppuvuonna 2017 Maanmittauslaitoksessa toteutettiin massakonversio, jossa noin 2,5 miljoonaa pankeissa säilytettävää paperista panttikirjaa muutettiin sähköiseen muotoon. Määrä oli noin 94 prosenttia pankkien hallussa olevista panttikirjoista, ja loput näistä panttikirjoista konvertoidaan vuoden 2018 aikana. Kaiken kaikkiaan Suomen 3,6 miljoonasta panttikirjasta reilut 2,7 miljoonaa on nyt sähköisessä muodossa.

Sähköistettyjen panttikirjojen määrä on noin 1400 laatikollista paperia, joten pankkien holveista vapautui hyvin tilaa sähköistyksen myötä. Uudistus vähentää myös jatkossa paperin käytön tarvetta.

4. Selkokartta julkaistiin

Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus tekivät vuonna 2017 Selkokartta-karttatason verkkopalveluihinsa. Selkokartta löytyy Karttapaikalta ja se on saatavilla taustakartaksi Suomi.fi:ssä, Suomi.fi-kartoissa, Paikkatietoikkunassa ja Karttakuvapalvelussa. Uudenlainen selkokartta on tehty avuksi heikkonäköisille ja niille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat alentuneet.

Suomi.fi:ssä aiemmin käytetystä Maanmittauslaitoksen taustakartasta uusi Selkokartta eroaa muun muassa niin, että tietoa on kartalla vähemmän ja se nousee paremmin esiin. Esimerkiksi nimistön esityshierarkiaa on yksinkertaistettu, jotta tekstit, tiet ja rakennukset erottuvat selkeästi. Selkokartografian kehittämisen apuna käytettiin selkokielen periaatteita.

5. Tietoturvakulttuuri kehittyi

Tietoturvallisuus mielletään usein joukoksi teknisiä ratkaisuja, joilla suojataan organisaation järjestelmiä ja laitteita. Tietoturvallisuus on kuitenkin paljon muutakin – ennen kaikkea henkilöstön oikeaa ja turvallista toimintaa. Tietoturva on hyvin tärkeä asia organisaatiossa, jonka rekistereissä ja järjestelmissä on paljon henkilötietoja ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeää tietopääomaa.

Vuonna 2017 turvallisuuskulttuuria edistettiin uudistamalla henkilöstölle tarkoitettu turvallisuuskoulutuksen verkkokurssi. Laajan kurssin suorittaneita oli vuoden lopussa henkilöstöstä jo 1585 henkilöä 1786:sta. Lisäksi henkilöstölle viestittiin turvallisuusasioista säännöllisesti sekä järjestettiin myös turvallisuusehdotus-kilpailu.

Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Pirkko Yliselä, 040 504 3684, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit