Virastojen raja-aidat kaatuvat Porvoossa syksyllä 2020

Porvoossa tehdään valtionhallinnon toimitiloissa historiaa, kun Maanmittauslaitos ja Verohallinto muuttavat ensimmäisinä valtion virastoina aidosti yhteiskäyttöisiin tiloihin. Virastot saavat modernin työympäristön nykyisestä Tulliportinkadulla sijaitsevasta Veroviraston toimitilasta, jonka muutostyöt Senaatti-kiinteistöt käynnistää joulukuussa 2019. Virastojen asiakkaille palvelut tarjotaan jatkossa kätevästi yhdestä osoitteesta.

Tavoitteena tyytyväinen asiakas
Kuva:
Julia Hautojärvi

Käytännössä tilojen yhteiskäyttöisyys tarkoittaa, ettei virastoilla ole tyypilliseen tapaan omia tiloja, vaan kaikki tilat ovat molempien organisaatioiden käytössä. Vain asiakkaiden puhelinpalvelulle on tietosuojasyistä osoitettu virastokohtaiset tilat. Työympäristöratkaisu perustuu nimeämättömiin työpisteisiin. Uudistettuun työympäristöön tulee monipuolisesti erilaisia työtehtäviä palvelevia tiloja: mm. vuorovaikutteista ja keskittynyttä työtä tukevia tiloja sekä erilaisia neuvotteluhuoneita. Kulloinenkin työtila valitaan työtehtävän mukaan.

Myös asiakaspalvelutilat uudistetaan ja niissä korostuvat erityisesti yksityisyyden varmistaminen, akustiikan parantaminen ja entistä parempi asiakaskokemus.

Yhteiskäyttöisyydestä taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt

Yhteiskäyttöisten tilojen hyödyllisyys on selkeästi tunnistettu valtiolla. Yhteistila on kustannustehokas, edistää virastojen yhteistyötä, parantaa tilatehokkuutta ja pienentää siten hiilijalanjälkeä.

– Lähtökohtaisesti uusissa projekteissa otamme aina tarkasteluun yhteiskäyttöisyyden mahdollisuuden, jotta valtion rajalliset resurssit saadaan mahdollisimman viisaasti hyödynnettyä. Pienemmillä paikkakunnilla yhteiskäyttöisyys mahdollistaa myös yksittäiselle virkamiehelle laadukkaamman ja monipuolisemman työympäristön, mihin muuten ei välttämättä olisi taloudellisesti mahdollisuutta, toteaa Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Karin Hukkanen.

Maanmittauslaitos ja Verohallinto uudistavat rohkeasti työympäristöjään

Maanmittauslaitos ja Verohallinto ovat valtionhallinnossa edelläkävijäorganisaatiota ja lähteneet rohkeasti kokeilemaan yhteiskäyttöisyyttä.  Muutostyöt tehdään tiiviissä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja sen kumppaniverkoston kanssa.  

– Yhteiskäyttöiset tilat antavat mahdollisuuden uudenlaiselle yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle. Miksi tekisimme virastoille omia erillisiä tiloja, kun voimme toteuttaa ne yhdessä ja tuottaa yhteiset palvelut? Bonuksena saamme uusia työkavereita, joihin tutustutaan jo nyt yhteisissä työpajoissa, toteaa Maanmittauslaitoksen toimitilapäällikkö Tarja Ek.

– Verohallinnolla on 58 toimipaikkaa, joista noin puolet on alle 20 hengen toimistoja. Lähdimme mukaan hankkeeseen innolla hakemaan ratkaisuja ja käytännön oppia virastojen välisen yhteistyön mahdollistavista asioista ja hyödyistä. Meillä on nähty selvänä kehityskaarena, että tämänkaltainen yhteistyö tulee vääjäämättä valtiolla lisääntymään ja haluamme olla alusta asti mukana kehittämässä tätä kokonaisuutta, toteaa Verohallinnon toimitilapäällikkö Olli Aalto.

Ratkaisu on myös taloudellisesti järkevä. Maanmittauslaitos pystyy luopumaan yksityiseltä taholta vuokratuista tiloista ja Verohallinnon käytössä olevat tilat saadaan jatkossa optimaaliseen käyttöön. Tilatehokkuus tulee olemaan 15,4 neliömetriä henkilöä kohden. Uudistetut tilat tarjoavat työympäristön 95 henkilölle, joista 35 on Maanmittauslaitoksen ja 60 Verohallinnon henkilöstöä. 

Rakennushanke on myös Senaatti-kiinteistöjen kiertotalouspilotti, jossa panostetaan tilaresurssien järkevään käyttöön sekä olemassa olevien rakenteiden säilyttämiseen ja rakennusmateriaalien uudelleenhyödyntämiseen. Uusien materiaalien valinnoissa painotetaan kierrätettävyyttä ja muovin vähentämistä.  Näin minimoidaan hankkeen ympäristövaikutuksia. Uudistettu toimitila otetaan käyttöön syyskuussa 2020.

Tervetuloa seminaariin 11.9.: Töissä valtiolla – yhteisissä tiloissa

Tilojen yhteiskäyttöisyys on noussut ajankohtaiseksi teemaksi valtiolla. Senaatti-kiinteistöt järjestää ajankohtaiseen aiheeseen liittyvän tapahtuman keskiviikkona 11.9. klo 9–12. Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa jälkikäteen tallenteena. Tilaisuudessa pohditaan muun muassa, kuinka voimme varmistaa edellytykset resurssien tehokkaammalle hyödyntämiselle ja miten puramme hallinnonalojen välisiä raja-aitoja. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja seurantalinkki ovat osoitteessa www.senaatti-areena.fi. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

Maanmittauslaitoksessa
Toimitilapäällikkö Tarja Ek, 050 365 9430, tarja.ek@maanmittauslaitos.fi

Senaatti-kiinteistöissä
Asiakaspäällikkö Karin Hukkanen p. 0205 811 855, karin.hukkanen@senaatti.fi

Verohallinnossa
Toimitilapäällikkö Olli Aalto 029 512 5010, olli.aalto@vero.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit