Vuoden 2017 ilmakuvat saatavilla

Tänä vuonna ilmakuvattujen alueiden aineistot on käsitelty ja siirretty saataville Maanmittauslaitoksen palveluihin. Ilmakuvausohjelmassa suunnitellut alueet kuvataan vuosittain yhteistyössä Maaseutuviraston ja Metsäkeskuksen kanssa.

Ilmakuvausalueet 2017
Kartalla näkyvät vuoden 2017 Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisesti kuvatut alueet. Ilmakuvausohjelmassa Suomi on jaettu alueisiin, jotka kuvataan järjestelmällisesti viiden vuoden välein.

Tämän vuoden aineistot löytyvät ortokuvina Paikkatietoikkunasta ja Karttapaikalta. Ilmakuvausaineisto on myös saatavilla avoimena datana ammattilaisten käyttöön rajapintapalveluissa.

Ilmakuvista ortokuviksi

– Vuoden ilmakuvaussykli menee niin, että keväällä lehdettömään aikaan tehdään Maanmittauslaitoksen ja Maaseutuviraston käyttöön tulevat ilmakuvaukset. Kesällä taas kuvataan Metsäkeskuksen tarpeisiin, koska heille tärkeitä ovat nimenomaan puut eikä maa niiden alla. Syksyllä kuvataan usein vielä sellaisia alueita, joita ei ole saatu keväällä kuvattua haastavien sääolosuhteiden vuoksi, kertoo Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Jyrki Lämsä.

Ilmakuva-aineisto täytyy käsitellä käyttöä varten määrittämällä kuville niiden kuvaushetken paikka ja asento eli niin sanotusti georeferoimalla ilmakuvat. Sen jälkeen niistä voidaan tehdä georeferoituja tuotteita kuten ortokuvia.

Uudella ilmakuvauskameralla ympärivuotinen valmius

Maanmittauslaitos hankki tänä vuonna uuden ilmakuvauskameran, jolla on jo ehditty tehdä ilmakuvauksia tänä syksynä. Ilmakuvausohjelman kuvaukset toteutetaan siten, että Maanmittauslaitos tekee osan kuvauksista itse ja osa tilataan ilmakuvausurakoitsijoilta.

– Nyt toteutetulla hankinnalla säilytetään Maanmittauslaitoksen ilmakuvauskyky ympäri vuoden. Ilmakuvauskyky on kaluston lisäksi myös sitä, että organisaatiolla on osaava henkilöstö. Ilman omaa ilmakuvaustoimintaa tarvittava osaaminen häviäisi muutamassa vuodessa, Lämsä toteaa.

Ilmakuvauskyky mahdollistaa ympärivuotisen valmiuden esimerkiksi myrskyjen aiheuttamien metsätuhojen tai tulvien vaikutuksien arviointiin. Uudella kameralla kuvattiin esimerkiksi elokuisen Kiira-myrskyn tuhoja Kymenlaaksossa.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Jyrki Lämsä, 040 524 2508
Kartastopäällikkö Jurkka Tuokko, 040 539 6859

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit