Hyppää pääsisältöön

Yhdenvertaisuutta kehitetään Maanmittauslaitoksessa konkreettisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä

Maanmittauslaitoksessa on tehty asiakkaita ja muita ulkoisia sidosryhmiä koskeva toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–2025. Suunnitelmassa kerrotaan yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilasta sekä määritellään konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille.

Yhdenvertaisuus on ollut aina keskeinen osa Maanmittauslaitoksen vastuullisuutta ja arvoja. Toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–2025 käsittelee laitoksen toimintaa erityisesti ulkoisten sidosryhmien kuten asiakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Maanmittauslaitoksen henkilöstösuunnitelma taas pureutuu tarkemmin henkilöstön yhdenvertaisuuteen.

”Yhdenvertaisuussuunnitelma on meille ennen kaikkea työväline, jonka avulla ulkoisten sidosryhmien ja palvelujen yhdenvertaisuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Suunnitelmaa päivitetään muuttuvien tarpeiden mukaisesti”, toteaa Maanmittauslaitoksen henkilöstöjohtaja Johanna Snellman

Panostusta viestintään ja saavutettavuuteen

Yhdenvertaisuussuunnitelman nykytila-arviosta selviää, että yhdenvertaisuus toteutuu tällä hetkellä pääosin hyvin. Jotta yhdenvertaisuus kuitenkin toteutuisi entistä paremmin, suunnitelmassa määritellään konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille.

”Asettamamme kehityskohteet liittyvät erityisesti kielellisen yhdenvertaisuuden edistämiseen, selkeään ja asiakaslähtöiseen viestintään sekä saavutettavuuteen”, Snellman kertoo.

Kielellistä yhdenvertaisuutta kehitetään muun muassa parantamalla ruotsin- ja englanninkielisten palvelujen ja ohjeiden kattavuutta.

Viestinnän vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Viestintään panostetaan tulevaisuudessa esimerkiksi uudistamalla verkkosivuja entistä paremmin ja yhdenvertaisemmin asiakkaita palveleviksi. Myös sosiaalisen median monikielisyyttä lisätään.

Saavutettavuutta ja selkokielisyyttä edistetään muun muassa henkilöstön osaamista kehittämällä sekä selvittämällä selkokielisen materiaalin tarve Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

Yhdenvertaisuuteen paneuduttiin huolellisesti vuonna 2020

Koska yhdenvertaisuussuunnitelmaa haluttiin laajentaa asiakasnäkökulman tarkasteluun, tehtiin Maanmittauslaitoksessa vuonna 2020 laaja itsearviointi. Itsearvioinnilla haluttiin tarkentaa omaa näkemystä siitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu Maanmittauslaitoksen palveluissa ulkoisille asiakkaille.

Itsearvioinnin toteutuksen jälkeen koottiin työryhmä, jossa yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja sen tavoitteita työstettiin. Työryhmä koostui laajasti eri toimintayksiköiden ja osaamisalojen henkilöistä eri puolilta Suomea.

Yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021–2025

Lisätietoja

Henkilöstöjohtaja Johanna Snellman, 040 561 4956
Oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö Maija-Liisa Niskala, 040 801 1226

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos
Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit