Hyppää pääsisältöön

Yhdessä tekemällä tärkeimmät tähdet lentoon

Syksyn aikana Maanmittauslaitoksen strategiatiimi on laatinut toimeenpanosuunnitelman, jossa maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen ja viraston strategian pääsisällöt on yhdistetty yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Tavoitteista on johdettu tärkeimmät toimenpiteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Näitä priorisoituja toimenpiteitä kutsumme nimellä ”tähtitoimenpiteet”.

Teksti: Arto Mikkola, Pekka Kataja ja Janne Sariola

Maanmittauslaitoksen johtavat asiantuntijat Janne Sariola, Arto Mikkola ja Pekka Kataja.

Lähtökohtana priorisointi 

Strategiakartan toimeenpanon onnistumisen yksi edellytys on, että pystymme priorisoimaan suuresta määrästä tärkeitä asioita tärkeimmät toimenpiteet. Riskinä on, että otamme työn alle liian monta suurta kokonaisuutta ilman, että meillä on riittävästi kykyä viedä niitä tuloksellisesti eteenpäin.

Tästä syystä strategiatiimi on linjannut kaikkien keskeisimmät tähtitoimenpiteet, joihin keskitymme. Yhtenä esimerkkinä näistä tähtitoimenpiteistä on huoneistotietojärjestelmän kehittäminen.

Tähtitoimenpiteitä on kolmenlaisia: 

  1. jo käynnissä olevat ja projektoidut hankkeet
  2. valmistelussa olevat toimenpiteet
  3. toimenpiteet, joita lähdetään nyt valmistelemaan.

Edellä mainituilla toimenpiteillä on erilainen elinkaaren vaihe, joka tulee ottaa huomioon myös jatkotyöskentelyssä. 

Organisoituminen ja yhdessä tekeminen

Jotta työmme voi onnistua mahdollisimman hyvin, on jokaisella tavoitteella oma vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on koordinoida toimenpiteiden organisoitumista ja vahvistaa vuorovaikutusta eri toimintayksiköiden välillä.

Useimmat tähtitoimenpiteet ovat sisällöltään sellaisia, että ne voidaan toteuttaa onnistuneesti vain useamman toimintayksikön yhteistyöllä. Näin ollen huolellinen organisoituminen toimenpiteiden taakse sekä yhdessä tekeminen ovat keskeisiä menestystekijöitä. 

Tunnusluvut tukevat toimeenpanon seurantaa

Strategian toimeenpano on nyt hyvässä vauhdissa. Toimenpiteiden konkretisoinnin jälkeen on marras-joulukuussa lähdetty valmistelemaan toimeenpanon seurannan tueksi tunnuslukuja.

Nämä tunnusluvut antavat meille jatkossa tietoa siitä, miten strategian toimeenpano on edennyt ja mitä korjausliikkeitä tehtyjen analyysien pohjalta tulee tehdä. Tunnuslukutyön tuloksista kerrotaan vuoden vaihteen jälkeen, jolloin tunnuslukujen jalkauttaminen lähtee liikkeelle. 

Iloista joulun odotusta!

 

Kirjoittajat Arto Mikkola, Pekka Kataja ja Janne Sariola toimivat johtavina asiantuntijoina Maanmittauslaitoksen strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa.

Maanmittauslaitos

Uusimmat blogit