Hyppää pääsisältöön

Yhteistyö tuo mahdollisuuksia – Maanmittauslaitoksen ja Verohallinnon yhteiset tilat Porvoossa näyttävät suuntaa valtion tulevaisuuden toimitiloille

Maanmittauslaitos ja Verohallinto ovat elokuusta 2020 saakka työskennelleet yhteisissä tiloissa Porvoossa. Nyt kun valtion etätyösuositus on päättynyt, alkaa arki uusissa tiloissa asettua. Tila on yksi ensimmäisistä valtionhallinnon eri toimijoiden yhteiskäyttötiloista. Tulevaisuudessa vastaavia tullaan valtion toimitilastrategian mukaan näkemään eri puolilla Suomea.

Iso joukko ihmisiä skoolamassa uusissa toimitiloissa.
Maanmittauslaitoksen ja Verohallinnon yhteisiä toimitiloja juhlittiin Porvoossa toukokuussa 2022.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos, Verohallinto ja valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt alkoivat valmistella Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen muuttoa yhteisiin tiloihin kesällä 2018. Lähtötilanteessa Verohallinnolla ja Maanmittauslaitoksella oli molemmilla käytössä omat erilliset tilat, jotka olivat molemmilla käyneet väljiksi sen hetkiselle henkilöstömäärälle. Aiemmat tilat olivat perinteisiä toimistoja, joissa oli erillisiä työhuoneita.

– Valtion toimitilastrategian mukaisesti toteutamme tulevaisuudessa yhä enemmän virastojen yhteisiä työympäristöjä. Vero ja Maanmittauslaitos ovat olleet edelläkävijöitä, jotka ovat valmiita kokeilemaan monia asioita ensimmäisinä. Porvoon hankkeessa kehitettiin tiloihin liittyvää palvelukokonaisuutta ja toteutuksessa pilotoitiin mm. kiertotalouden ratkaisuja ja muovitonta rakentamista, kertoo asiakaspäällikkö Karin Forsström Senaatti-kiinteistöistä.

Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen yhteisissä uusissa tiloissa työskentelee Verohallinnon 60 ja Maanmittauslaitoksen 35 työntekijää. Työntekijöiltä saatu palaute uusista tiloista on ollut myönteistä. On esimerkiksi koettu, että on mukava työskennellä samassa tilassa samaa työtä tekevän työkaverin kanssa. Kun työskennellään lähekkäin, on helppo ratkoa ongelmia yhdessä tai kysyä toisen mielipidettä.

Yhteisissä tiloissa on etua myös virastojen näkökulmasta.

– Yhteistyöllä voimme toteuttaa monipuolisempia tiloja etenkin silloin, kun toimipaikan henkilöstömäärä on melko pieni. Esimerkiksi Porvoossa on eri tavoin kalustettuja työpistealueita ja neuvottelutiloja erilaisiin tarpeisiin, sanoo toimitilapäällikkö Elina Aaltonen Maanmittauslaitoksesta.

Verohallinnon toimistopäällikkö Taina Airokari kertoo, että työskentely yhteistiloissa on sujunut hyvin, ja että tilat ovat yhteiskäyttöön toimivat.

Airokarin mukaan muutto yhteisiin tiloihin on kysynyt myös yhteistä sopimista ja sovittelua, esimerkiksi jokaiselle työpisteelle hankittiin samanlainen varustus.

– Myös asiakaspalvelun toimintatapoja on pohdittu uudesta näkökulmasta, sillä kahden viraston asiakaskunnilla on erilaiset tarpeet. Työstämme näitä asioita yhteistyössä ja uskon, että ajan myötä löydämme kaikille toimivat ratkaisut, Airokari sanoo.

Maanmittauslaitoksella ja Verohallinnolla on jo käynnissä seuraavia yhteistilahankkeita. Toukokuussa Maanmittauslaitoksen henkilöstö muuttaa samaan tilaan Veronhallinnon henkilöstön kanssa Salossa, ja myös Kuusamossa on tarkastelussa samanlainen yhteistyö.

Käynnissä on myös useita useamman viraston välisiä yhteisiä tilahankkeita esimerkiksi Joensuussa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Mikkelissä ja Kouvolassa.

– Tarkastelemme Verohallinnon, Maanmittauslaitoksen ja Senaatin kesken säännöllisesti toimipaikkaverkostoa ja mietimme, onko mahdollista toimia jatkossa samoissa tiloissa ilman suuria toimitilamuutoksia. Haluamme kehittää valtion työympäristöistä houkuttelevia ja toimivia yhdessä muiden virastojen kanssa, kertoo Elina Aaltonen.

Lisätietoa

Elina Aaltonen, Maanmittauslaitos, 040 766 9741, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Taina Airokari, Verohallinto, 029 513 6326, etunimi.sukunimi@vero.fi

Karin Forsström, Senaatti-kiinteistöt, 040 501 9719, etunimi.sukunimi@senaatti.fi

Maanmittauslaitos

Uusimmat uutiset ja artikkelit