Yhteistyön tiivistäminen mahdollistaa rakennuksiin liittyvien paikkatietojen tehokkaamman käytön

Maanmittauslaitoksen tilaama tuore selvitys kertoo, miten rakennuksiin liittyviä paikkatietoja käytetään tällä hetkellä, millaisia ovat tulevaisuuden käyttökohteet ja millaisia rakennustietoihin liittyviä tarpeita on. Selvityksen taustalla on Maanmittauslaitoksen tarve saada parempi tilannekuva rakennustietojen käytöstä sekä oman toiminnan kehittäminen niin, että voimme palvella rakennustiedon käyttäjiä paremmin.

Rakennustietojen tuottamiseen ja käyttöön liittyvän yhteistyön nykytilan ja kehittämiskeinojen selvittämiseksi tehtiin haastatteluja kuntien, valtion organisaatioiden ja yritysten edustajien kanssa. Lisäksi kuntien edustajilla oli mahdollisuus vastata sähköiseen kyselyyn. 
– Selvitystyön taustalla on tavoite edistää rakennustietojen yhteentoimivuutta ja nykyistä laajempaa sekä monipuolisempaa hyödyntämistä. Lisäksi haluamme saattaa näkyväksi rakennustietojen käytön mahdollisuuksia ja potentiaalia, kertoo selvityksen tilannut, peruspaikkatietojen tuotannon johtaja Juha Vilhomaa. Selvityksessä todetaan, että tavoite toteutuu tiivistämällä esimerkiksi kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteistyötä.

Konkreettisia askeleita yhteistyön tiivistämiseen kuntien kanssa

Yhteistyö kuntien kanssa toimii tällä hetkellä pääpiirteissään hyvin ja joustavasti. Yhteistyötä on kuitenkin tarve kehittää, jotta päällekkäinen ylläpitotyö esimerkiksi rakennustietojen osalta vähenee ja jotta kunnista saadaan yhteensopivia rakennustietoja viranomaisten käyttöön. Yhteistyön kehittämiseksi tunnistettiin useita keinoja sekä Maanmittauslaitoksen, kuntien että järjestelmätoimittajien toteutettavaksi.

– Maanmittauslaitoksen rooli on viestinviejän, tukijan ja yhteistyökumppanin rooli moneen suuntaan. Kunnat voisivat kehittää rakennustietojen laadunhallintaa ja tuotantoa esimerkiksi MML:n tuella ja lisäksi hyödyntää muiden kuntien hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä rakennustietojen käytöstä ja käyttöalueista. Järjestelmätoimittajien olisi hyvä toimia tiiviimmin kuntien kanssa esimerkiksi kertomalla rakennustietojen uusista käyttömahdollisuuksista, Juha Vilhomaa avaa tuloksia.  

Selvityksen tulokset menevät heti käyttöön

Spatineon tuottaman selvityksen tuloksia hyödynnetään Kansallisen maastotietokannan ja Maanmittauslaitoksen uuden maastotietotuotantojärjestelmän kehittämisessä. Lisäksi parannetaan muun muassa Maanmittauslaitoksen tuki- ja yhteistyörakenteita niin, että kunnat saavat tukea rakennustietojen laadunparannustyöhön. Yksi keskeinen työväline on VTJ-PRT-linkitys, jossa syntyvää analyysiä tarjotaan kunnille laadunparannustyön tueksi. 

– Linkitystyö voi olla osa prosessia, jolla kuntien osoite- ja rakennustiedot saadaan oikein kunnan rakennusrekisteriin ja väestötietojärjestelmään. Kunta saa analyysin kautta vihjetietoa korjattavista rakennustiedoista ja voi sen avulla halutessaan parantaa kunnan rakennustietojen laatua. Linkitystyön valtakunnallista etenemistä voi seurata Tilannekuvapalvelun kautta, Maanmittauslaitoksen rakennustietojen aineistovastaava, johtava asiantuntija Pekka Luokkala kertoo. 

Tutustu selvitykseen: Rakennustietojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi & KMTK-kuntayhteistyön kehittäminen. Spatineo, 2021. (PDF)

Lisätietoja antaa:

Juha Vilhomaa, +358 29 531 5260
Pekka Luokkala, +358 50 330 7563
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja artikkelit