Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietopalvelun muutokset 11/2020-2021

  • Vahva Suomi.fi-tunnistaminen otetaan käyttöön
  • Henkilötunnus jokaisen käyttäjän omiin tietoihin 22.11.2020 mennessä

Kiinteistötietopalveluun on vuosia kirjauduttu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnusten käyttöön liittyy kuitenkin paljon tietoturvariskejä. Lisäksi palvelussa käsitellään paljon henkilötietoja. Näistä syistä on päätetty siirtyä vahvaan tunnistautumiseen. Tunnistuksessa käytetään jatkossa julkishallinnon yhteistä Suomi.fi-tunnistus -palvelua. Tämä mahdollistaa jatkossa pääsyn Kiinteistötietopalveluun esim. toimi- / virkakortilla.

Jokaisen käyttäjän pitää 22.11.2020 mennessä:

  • tallentaa käyttövaltuushallinnassa (KVH) omiin käyttäjätietoihin oma henkilötunnuksensa 
  • varmistaa organisaation sisällä mitä Suomi.fi tunnistautumisen vaihtoehdoista organisaatiossa on päätetty jatkossa käyttää (toimi- / virkakortti, mobiilivarmenne, pankkitunnukset) Lisätietoja Suomi.fi-tunnistamisesta (Digi- ja väestötietovirasto)

Suomi.fi-tunnistus otetaan käyttöön 23.11.2020 klo 8.30. Tämän jälkeen käyttäjätunnuksella ja salasanalla ei pääse enää kirjautumaan Kiinteistötietopalveluun. Jos edellä mainitut toimet jäävät tekemättä määräaikaan mennessä eikä palveluun enää pääse, saa Kiinteistötietopalvelun jälleen toimimaan lisäämällä käyttövaltuushallinnassa henkilötunnuksen omiin tietoihin muutoksen jälkeen. 

Henkilötunnuksen lisääminen käyttövaltuushallinnassa 

Kirjaudu käyttövaltuushallintaan nykyisellä Kiinteistötietopalvelun käyttäjätunnuksella ja salasanalla, osoitteessa: https://idmservice.nls.fi Valitse kohta ”Muuta omia tietoja”. 

Toiminto "Muuta omia tietoja" käyttövaltuushallinnassa

Lisää henkilötunnus sille varattuun kenttään ja vahvista muutos klikkaamalla ”Lähetä”. 

Toiminto "Muuta omia tietoja" käyttövaltuushallinnassa ja henkilötunnuksen lisäys

Ongelmia käyttövaltuushallintaan pääsyssä? 

Joillakin käyttäjillä on ollut tilanne, että käyttövaltuushallintaan on päässyt kirjautumaan, mutta palvelun näkymä on täysin tyhjä / valkoinen. Tällaisessa tilanteessa kannattaa pyytää uutta salasanaa asiakastuesta, osoitteesta tietopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi Salasanan uusimisella käyttövaltuushallinta on lähtenyt toimimaan. 

Miksi käyttäjän henkilötunnus tarvitaan? 

Kun käyttäjä jatkossa kirjautuu Kiinteistötietopalveluun Suomi.fi-tunnistuksella, välitetään käyttäjän henkilötunnus Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitoksen päässä järjestelmä varmistaa, että kyseinen henkilötunnus löytyy käyttövaltuushallinnasta ja että käyttäjälle on tallennettu käyttöoikeus Kiinteistötietopalveluun. Tarkistuksen jälkeen palvelu avataan ja käyttäjälle näytetään ne tiedot ja tuotteet, joita hänellä on oikeus käyttää. 

Käyttäjät, joilla on kaksi käyttäjätunnusta eri asiakkuudella

Joillakin käyttäjillä on kaksi eri käyttäjätunnusta Kiinteistötietopalveluun niin, että tunnukset ovat eri asiakkuuksilla. Käytännön esimerkkinä henkilöllä voi olla oma yritys, jonka toiminnassa tarvitsee Kiinteistötietopalvelua. Tämän lisäksi sama henkilö voi työskennellä toisessa yrityksessä, jonka toiminnassa myös tarvitaan Kiinteistötietopalvelua. Myös tämän tyyppinen käyttö on huomioitu muutoksessa. Nämä henkilöt voivat olla yhteydessä asiakastukeen sähköpostitse ja heille toimitetaan erikseen tarkemmat toimintaohjeet. 

Käyttäjätunnusten maksullisuudesta

Jokaisesta Kiinteistötietopalvelun käyttäjästä veloitetaan kuukausittaista ylläpitomaksua riippumatta siitä, käyttikö palvelua kuukauden aikana vai ei. Ylläpitomaksu on 16,37 e (sis. ALV) per käyttäjä. Ylläpitomaksun lisäksi veloitetaan niistä tuotteista ja tiedoista, joita palvelussa on katsottu.

Julkishallinnon viranomaiset voivat käyttää palvelua maksutta viranomaistoimintaan. 

Yhteyshenkilön käytävä tarkistamassa organisaation käyttäjätiedot

Yhteyshenkilöiden tulee käydä tarkistamassa organisaation käyttäjätiedot 22.11.2020 mennessä

  • passivoi käyttäjätunnukset, joita ei enää tarvita
  • passivoi tarpeettomat ns. tuplatunnukset
  • muistuta organisaation käyttäjiä henkilötunnuksen lisäämisestä jokaisen omiin tietoihin tai lisää käyttäjien puolesta henkilötunnukset 

Tuplatunnusten passivointi

Organisaation käyttäjien listalla saattaa näkyä saman henkilön nimellä kaksi käyttäjätunnusta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi seuraavasti. Yhteyshenkilö on luonut uuden tunnuksen, mutta asiakastuki huomaakin, että käyttäjälle löytyy aiemmin luotu käyttäjätunnus toiselta asiakkuudelta. Kun tunnus siirretään toiselta asiakkuudelta organisaation käyttäjiin, saattaa yhteyshenkilön ensin luotu tunnus jäädä roikkumaan ilman rooleja aktiivisena.

Kirjaudu käyttövaltuushallintaan nykyisellä Kiinteistötietopalvelun käyttäjätunnuksella ja salasanalla, osoitteessa: https://idmservice.nls.fi Valitse kohta ” Muuta käyttäjätietoja”. Tee haku pelkällä * -valinnalla kuvan mukaisesti, jolloin tuloksena tulee lista kaikista organisaation käyttäjistä. 

Tuplatunnukset käyttövaltuushallinnassa

Sulje kaikki ylimääräiset tuplatunnukset sekä sellaiset tunnukset, joiden käyttäjä ei ole enää organisaation palveluksessa tai ei muuten enää tarvitse tunnuksia.

Sopimusten ja lupien uusiminen

Siirtyminen vahvaan tunnistautumiseen on ensimmäinen vaihe Kiinteistötietopalvelun muutoksista. Toisessa vaiheessa tarkastetaan palvelun tietojen käyttöön myönnettyjä lupia sekä sopimusta. KTJ-lakiin on viime vuosina tullut tarkennuksia ja lisäksi henkilötietojen käyttöön liittyvä lainsäädäntö on uudistunut. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, onko organisaatiolla oikeus käyttää henkilötunnuksia vai tulisiko organisaation siirtyä käyttämään vain henkilön syntymäajan sisältäviä otteita. Kiinteistötietopalvelun sopimusten ja lupien uusiminen aloitetaan ensi keväänä.

Lisätietoja:

Kiinteistötietopalvelun asiakastuki
Parhaiten meidät tavoittaa sähköpostitse: tietopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi 
Puhelin 029 530 1119 (9-14)