Suomigrammi

Suomigrammi näyttää, että peltopinta-alaa on suhteellisesti eniten Varsinais-Suomen alueella.

Suomigrammi on maastotietojen tilastotyökalu. Tutki esimerkiksi loma-asuntojen sijoittumista tai havainnollista Suomen järvisimmät kunnat. Suomigrammi näyttää haluamasi tiedon joko kartalla tai diagrammina. Aineiston voi myös ladata GeoJSON-muodossa.

Suomigrammia pilotoidaan betavaiheessa Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistolla.

Katso video, jossa tutustutaan Suomigrammin käyttöön:

Tulevaisuudessa, kun Kansallisen Maastotietokannan (KMTK) aineistoa on saatavilla, palvelu voi tarjota reaaliaikaista tilannekuvaa esimerkiksi siitä, minne päin Suomea rakennetaan uusia rakennuksia. Tämän mahdollistaa KMTK-aineistoon tallennettavat kohdekohtaiset elinkaaritiedot.

Suomigrammi sisältää tällä hetkellä 19 kohdeluokkaa. Tiedot päivittyvät kerran kuussa, aina kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kohdeluokat ovat:

 • Autotie
 • Avoin metsämaa
 • Hietikko
 • Järvivesi
 • Kallio - alue
 • Kivi ja vesikivi
 • Kivikko ja vesikivikko
 • Lähde
 • Louhos
 • Maa-aineksen ottoalue
 • Muu tieviiva
 • Niitty
 • Pelto
 • Rakennus
 • Suo
 • Tervahauta
 • Tuulivoimala
 • Urheilu- ja virkistysalue
 • Varvikko