Alueellinen yksityistietoimitus 2019-619361

Toimitusnumero
2019-619361
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Loviisa

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, Maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta. Tämä alueellinen tietoimitus suoritetaan valtion varoin.

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan kiinteistöjen todellisia kulkutarpeita. Toimituksessa otetaan huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei käsitellä sellaista tieoikeuden perustamista, joka kohdistuisi uuteen alueeseen. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta. Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

 

Yhteystiedot

Toimitusvalmistelija Niklas Nyberg

Puh. 046 923 1252

S-posti: niklas.nyberg@maanmittauslaitos.fi

Toimitusinsinööri Greger Nyberg

Puh. 0400 762 369

S-posti: greger.nyberg@maanmittauslaitos.fi

 

 

 

TOIMITUS ON REKISTERÖITY JA LAINVOIMAINEN

Liitteet

If you are part of the survey and need the attachment in accessible form, contact the delivery engineer (doesn't affect map attachments).