Lokal vägförrättning/ alueellinen tietoimitus, 2016-530590

Toimitusnumero
2016-530590
Kunta
Kemiönsaari

LOKAL VÄGFÖRRÄTTNING FNR 2016-530590

 

I Lantmäteriverkets uppgifter ingår bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom det finns brister som berör vägrätter som antecknats i fastighetsregistret, kompletterar Lantmäteriverket fastighetsregistret beträffande vägrätter genom lokala vägförrättningar som betalas med statens medel. Enligt fastighetsbildningslagen kan en förrättning utföras med statens medel ifall det allmänna intresset, det vill säga tillförlitligheten eller klarheten i fastighetsregistret, förutsätter utförandet av en sådan förrättning.

 

Syftet med en lokal vägförrättning är att reglera fastigheternas färdselrätter på förrättningsområdet så att färdselrätterna motsvarar fastigheternas verkliga behov med tanke på det befintliga vägnätet på området. På detta sätt kan de för fastigheterna behövliga vägarna fastställas officiellt i fastighetsregistret och på förrättningskartan.

Vid förrättningen kommer man inte att behandla stiftandet av vägrätter på platser där ingen väg finns i terrängen. Därtill kommer man inte att behandla stiftandet av oklara eller stridiga vägrätter.

Eventuella obehövliga vägrätter på vägförrättningsområdet kommer att upphävas.

Eftersom denna förrättning gäller inventering av det befintliga vägnätet i syftet att grundförbättra fastighetsregistret, bestäms inte vägenhetsberäkningen för väghållning vid denna förrättning.

 

I det första skedet kommer Lantmäteriverket att höra fastigheternas ägare och sådana myndigheter som behöver höras. Lantmäteriverket ber Er anteckna på vidstående kartutdrag över Er fastighet de vägförbindelser som behövs för att komma till Er fastighet.

 

Gör så här:

                1. Bekanta Er med kartutdraget över Er fastighet (bifogat till detta brev).

                2. Anteckna på kartan de vägar som Ni använder för att komma till fastigheten.

                3. Vik A4-arket i kuvertet till ett kuvert och fäst ihop det t.ex. med en häftmaskin.

                4. Skicka kartutdraget senast 3.2.2017 till den adress som anges på kuvertet.

                5. Portot är betalt.

 

Efter hörandet av markägarna upprättar Lantmäteriverket den slutliga regleringsplanen för vägnätet på området och håller förrättningens slutsammanträde. Sammanträdet kommer att tillkännages separat.

 

Material som berör förrättningen finns till påseende på adressen www.maanmittauslaitos.fi/TNO2016-530590

(Obs! Endast om förrättningen har en webbsida.)

Förrättningsberedare är Tuija Lehtinen, tfn  +358408017859, e-post: tuija.i.lehtinen@lantmateriverket.fi

 

Kontaktuppgifter till Lantmäteriverkets serviceställe:

Lantmäteriverkets serviceställe i Åbo, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Joonas Kärkkäinen

Förrättningsingenjör

Tfn +358407344356, e-post joonas.karkkainen@lantmateriverket.fi

 

ALUEELLINEN TIETOIMITUS TN:O 2016-530590

 

Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistörekisterin perusparantaminen. Koska kiinteistörekisteriin merkittyjen tieoikeuksien kohdalla on puutteita, maanmittauslaitos täydentää kiinteistörekisteriä tieoikeuksien osalta valtion varoin suoritettavilla alueellisilla tietoimituksilla. Kiinteistönmuodostamislain mukaan toimitus voidaan suorittaa valtion varoin, mikäli yleinen etu eli kiinteistörekisterin selvyys ja luotettavuus jollakin alueella vaatii tällaisen toimituksen suorittamista.

 

Alueellisen tietoimituksen tavoitteena on järjestellä toimitusalueen kiinteistöjen kulkuoikeudet vastaamaan niiden todellisia kulkutarpeita ottaen huomioon alueella ennestään oleva tieverkko. Kiinteistörekisteriin ja toimituskartalle saadaan näin vahvistetuiksi kiinteistöjen tarpeelliset viralliset tiet.

Toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, sellaisiin paikkoihin joissa maastossa ei ole vanhaa tietä. Lisäksi toimituksessa ei tulla käsittelemään sellaista tieoikeuden perustamista, jossa ilmenee epäselvyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tietoimituksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat mahdolliset tarpeettomat tieoikeudet tullaan lakkauttamaan.

Koska kysymyksessä on käytössä olevan tieverkoston inventointi ja perusparantaminen kiinteistörekisteriin, ei toimituksessa määrätä tienpidon yksiköintiä.

 

Maanmittauslaitos suorittaa ensi vaiheessa kiinteistöjen omistajien sekä tarpeellisiksi katsottujen viranomaisten kuulemisen ja pyytää teitä merkitsemään oheiseen, kiinteistöänne koskevaan karttaotteeseen kiinteistöllenne pääsemiseksi tarpeelliset tieyhteydet.

 

Pyydän teitä toimimaan seuraavalla tavalla:

                1. Tutustukaa kiinteistöänne koskevaan karttaotteeseen (kirjeen liitteenä).

                2. Merkitkää karttaan kynällä tiet, joita käytätte kulkiessanne kiinteistöllenne

                3. Taitelkaa kuoressa oleva A4-paperi kirjekuoreksi ja kiinnittäkää se esim. nitojalla

                4. Lähettäkää karttaote viimeistään 3.2.2017 kirjekuoressa olevalla osoitteella.

                5. Postimaksu on maksettu puolestanne

 

Kuulemisen jälkeen Maanmittauslaitos laatii lopullisen alueen tieverkoston järjestelysuunnitelman ja pitää toimituksen loppukokouksen. Kokouksesta tullaan tiedottamaan erikseen.

 

Toimitusta koskevaa aineistoa on nähtävillä osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi/TNO 2016-530590

(Huom.Jos toimituksen ulkoiset sivut on tehty.)

 

Toimitusvalmistelijana toimii Tuija Lehtinen puh. +358408017859, sähköposti: tuija.i.lehtinen@maanmittauslaitos.fi .

 

Maanmittauslaitoksen palvelupisteen yhteystiedot:

Maanmittauslaitos Turun palvelupiste, Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku

 

Joonas Kärkkäinen

Toimitusinsinööri

puh. +358407344356, sähköposti: joonas.karkkainen@maanmittauslaitos.fi