Yleistä kiinteistötoimitusmaksuista

Maksun perusteista on säädetty laissa kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995) ja suuruudesta maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2020 (1383/2019).

Kiinteistötoimitusmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti:

 • noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset
 • noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt
 • noin 50 % asiakirjojen ja karttojen valmistaminen sekä toimituksen rekisteröinti kiinteistötietojärjestelmään

Kiinteistötoimitukset ovat joko kiinteähintaisia tai aikaveloitteisia. Kiinteähintaisen toimituksen maksuun sisältyvät toimituksen tekemisen kannalta välttämättömät toimenpiteet kustannuksineen. 

Kiinteähintaiset toimitukset

Kiinteähintaisia toimituksia ovat

 • lohkominen
 • halkominen ja yleisen alueen jako
 • tilusvaihto
 • vesijätön lunastus, yhteisen alueen lunastus sekä tontin tai rakennuspaikan osan lunastus
 • yksityistietoimitus ja rasitetoimitus
 • erikseen suoritettu rajankäynti
 • kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritettu muu kuin toimituksen suorittamiseksi välttämätön rajankäynti
 • yhteisten alueiden yhdistäminen
 • alueen liittäminen yhteiseen alueeseen
 • alueen liittäminen osuutta vastaan yhteiseen alueeseen
 • yhteisen alueen muodostaminen
 • tiekunnan perustaminen, jakaminen tai lakkauttaminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä
 • yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai muodostaminen tilaksi
 • yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön
 • erityisen etuuden siirto
 • kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen.

Kiinteähintaisen toimituksen maksuun sisältyvät toimituksen tekemisen kannalta välttämättömät toimenpiteet kustannuksineen, kuten

 • toimituksen suorittamiseksi välttämätön rajankäynti
 • lohkomisessa ja tilusvaihdossa toimituksen suorittamisen vaatima tie- tai kulkuoikeuden perustaminen tai siirtäminen
 • apuhenkilökustannukset
 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät toimituksen hakemusajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Aikaveloitteiset toimitukset

Muut kuin edellisessä kappaleessa luetellut toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 94 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi  maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 34 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

 

Kiinteistötoimitusmaksut, hinnasto (pdf)