Huoneistotietojärjestelmän koekäyttöympäristö isännöintijärjestelmille

Huom! Palvelut eivät ole vielä käytössä, eikä palvelun käytöstä voi vielä tehdä sopimusta. Kuvaukset on julkaistu tutustumista varten.

Osakeluettelon siirtopalvelun ja tietopalvelun kuvaukset on tarkoitettu isännöintijärjestelmien toimittajille. Palvelun kautta voi siirtää isännöintijärjestelmässä hallinnoitavan taloyhtiön osakeluettelon Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.

Isännöintijärjestelmä saa siirron jälkeen tiedot huoneistotietojärjestelmästä tietopalvelun rajapintojen kautta. Ohjeet ja kuvaus rajapinnoista tulevat näille sivuille sivustoille myöhemmin.

Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään

Rajapintapalvelusta on hyötyä isännöintijärjestelmien toimittajille ja isännöitsijöille. Isännöitsijä voi siirtää omasta isännöintijärjestelmästään hallinnoimansa taloyhtiön osakeluettelon tiedot siirtotiedostolla osakeluettelon siirtopalveluun. 

Huom! Siirron pohjaksi on luotu yhtiöitä varten eri viranomaisten tietolähteistä saatu paras näkemys yhtiön osakeluettelon tiedoista. Taloyhtiön edustajan tulee tarkistaa pohjatiedot ja korjata ne oikeiksi siirtosovelluksessa. Vaihtoehtoisesti taloyhtiön tiedot voi ladata isännöintijärjestelmästä siirtotiedostolla siirtosovellukseen. Siirtotiedostolla ladatut tiedot ajetaan pohjatietojen päälle Siirtotiedostolla ladatut tiedot ajetaan pohjatietojen päälle.

Siirtotiedoston lataamisen jälkeen taloyhtiön edustajan tulee tarkistaa tiedot siirtopalvelussa. Siirrettyjä tietoja tulee tarvittaessa korjata siirtopalvelussa. 

Vaihtoehtoisesti tiedot voi korjata isännöintijärjestelmässä ja tuoda kaikki tiedot uudestaan siirtopalveluun. Tiedoston voi tallentaa siirtopalveluun niin monta kertaa kunnes tiedot ovat siirtyneet onnistuneesti. Joka latauskerralla on tuotava kaikki tiedot, koska lataus poistaa siirtopalvelusta taloyhtiön tiedot ennen tietojen latausta.

Kun taloyhtiön tiedot on siirretty onnistuneesti, osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään tulee hyväksyä osakeluettelon siirtopalvelussa. Hyväksymisen jälkeen tietoja ei voi enää korjata siirtotiedostolla eikä siirtopalvelussa.

Huom! Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään vaatii taloyhtiön hallituksen päätöksen.

Lisätietoa osakeluettelon siirtopalvelusta sekä siirtotiedoston kuvaus löytyvät osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolta.

Osakeluettelon siirron ja hyväksymisen jälkeen tietopalvelu huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään on mahdollista rajapintapalvelun avulla.

Maanmittauslaitos ei peri maksuja isännöintijärjestelmän rajapintapalveluiden avaamisesta ja käytöstä.

Tietojen välittämisestä tehtävä sopimus

Rajapintapalvelun käyttöönotto edellyttää järjestelmätoimittajan osalta sekä sopimuksen että HTJ-lain mukaisen luvan (Laki huoneistotietojärjestelmästä 1328/2018). Huoneistotietojärjestelmästä haettavia taloyhtiön tietoja voi välittää ainoastaan laissa säädettyyn taloyhtiön tavanomaiseen toimintaan. Sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa tekee isännöintijärjestelmän toimittaja ja sopimuksen tekemisen jälkeen Maanmittauslaitos toimittaa allekirjoitetun käyttöluvan järjestelmätoimittajalle.

Järjestelmätoimittajan tulee pitää rajapintapalvelun käytöstä lokia, jonka tiedot Maanmittauslaitos saa aina pyynnöstä käyttöönsä korvauksetta.

Isännöitsijä saa huoneistotietojärjestelmässä olevat taloyhtiön tiedot isännöintijärjestelmästä rajapintapalvelun kautta. Isännöintijärjestelmän tulee täyttää tietoturva- ja lokitusvaatimukset. Lue lisää taloyhtiön tietopalvelusta.

Isännöitsijällä on oikeus ainoastaan hallinnoimiensa taloyhtiöiden tietoihin. Taloyhtiöt yksilöidään erillisellä isännöintijärjestelmään tallennettavalla tunnisteella, jonka kaupparekisteriin merkitty isännöitsijä hakee Maanmittauslaitoksen palvelusta.

Rajapintapalvelua käyttävä järjestelmätoimittaja ja isännöitsijä ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta, kuten esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain säännöksiä.

Taloyhtiö saa tietoja rajapintapalvelun kautta

Huom! Tietopalvelu rajapinnan kautta on mahdollista vasta, kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään. 

Taloyhtiö saa haettua yhtiön tietoja isännöintijärjestelmään osakeluettelon siirron hyväksymisen jälkeen. Lue lisää taloyhtiön tietopalvelusta

Huoneistotietojen kyselypalvelusta saa huoneistoihin liittyviä perustietoja rakenteisessa json-formaatissa. Kyselypalvelun avulla voi hakea esimerkiksi kerran vuorokaudessa isännöintijärjestelmään huoneistojen perustiedot sekä myöhemmässä vaiheessa huoneiston muuttuneet omistajatiedot.

Huoneistotietojen muutospalvelusta saa myöhemmin huoneistoihin liittyviä perustietoja, mm. huoneistojen omistajamuutoksista, rakenteisessa json-formaatissa.   

Koekäyttöympäristö

Koekäyttöympäristössä isännöintijärjestelmätoimittajat voivat testiaineistolla:

  • siirtää osakeluetteloita
  • hakea siirrettyjen yhtiöiden tietoja isännöitsijälle

Koekäyttöympäristön käyttäminen vaatii käyttöluvan. Jos olet kiinnostunut koekäyttöympäristön käytöstä, ota yhteyttä verkkopalveluiden asiakastukeen: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi.