Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus - Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS 2.0)

Käyttösopimuksen tehtyäsi pääset palveluun:

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto/wfs2/2019-02/ows

Palvelu on WFS 2.0.0 standardin mukainen kyselypalvelu. Vain WFS 2.0.0 standardin mukainen käyttö tuetaan ja se on testattu. Palvelu mahdollistaa myös WFS 1.0.0 ja WFS 1.1.0 mukaiset kyselyt. Näitä ei kuitenkaan tueta ja niitä ei ole testattu.

Palvelussa tuetaan koordinaatistona pelkästään ETRS89 / ETRSTM35FIN (urn:ogc:def:crs:EPSG::3067)

Palvelun vastaukset voi pyytää metatietokuvauksen mukaisissa GML-formaateissa (GML3 tai GML32).

Palvelusta on haettavissa WFS 2.0.0-standardinmukaisilla kyselyillä palvelun metatietokuvaus ja kohdeluokkien tietomallikuvaus. Metatietokuvauksesta selviää mm. ne palveluosoitteet, joita käytetään kytkemään asiakassovellus rajapintaan.

Alla on linkkeinä staattiset versiot näiden kyselyiden vastauksista tutustumista varten:

Palvelun tarjoamien tietojen ajantasaisuus -rekisteritilanne

Palvelusta tarjottavat tiedot tuotetaan ajantasaisesta Kiinteistörekisteristä. Palvelusta tarjottavat tiedot päivitetään vastaamaan Kiinteistörekisterin kulloistakin rekisteritilannetta.

Normaalitilanteessa palvelusta tarjottavat tiedot vastaavat Kiinteistörekisterin rekisteritilannetta. Palvelusta tarjottavien tietojen ajantasaisuutta Kiinteistörekisteriin nähden kuvaa rekisteritilanteen tiedot, jotka ovat kysyttävissä palvelusta.

Palvelusta voi kysellä rekisteritilanteen tiedot seuraavasti:

HTTPS/GET kysely

https://sopimus-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto/wfs2/2019-02/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeNames=ktjkiiwfs:KTJkiiTPRekisteritilanne

HTTPS/POST kysely

Vastausta tulkitaan seuraavasti:

  • rekisteritilanneAjantasalla
    • Jos true, niin palvelusta tarjottavat tiedot ovat ajantasalla Kiinteistörekisteriin nähden
  • rekisteritilannepvm
    • se virallinen Kiinteistörekisterin rekisteröintipäivämäärä, jonka mukaisia palvelusta tarjottavat tiedot ovat

Muuta huomioitavaa

Kun tekee kyselyn palveluun, saa vastaukseksi aina kyselyhetken tilanteen. Palvelu ei siis sisällä muutostietopalvelua.

Palvelusta maksimissaan palautettavien kohteiden määrä on 2000 (CountDefault arvo on 2000). Mikäli palvelusta palautuu 2000 kohdetta (numberReturned=2000), niin kyselyn vastaus ei todennäköisesti sisällä kaikkia kysyttyjä kohteita.

Palvelun kyselyitä ja vastauksia lokitetaan.

Palvelun aikakatkaisu kaikilla tuotteilla on 10 min.

Palvelun skeema, koodistot ja tuotteet

Skeema

Skeeman saa palvelusta DescribeFeatureType-kyselyllä

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema tutustumista varten (staattinen versio)

Koodistot

Palvelun koodistot kuuluvat Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistoihin (.pdf). Palvelun sisältämien koodistojen staattiset koodistotiedostot:

Kaikkien tuotteiden yhteisessä skeemassa koodistotyyppiset tietokentät ovat tyyppiä xsd:string ja niiden arvona on palvelun antamassa vastauksessa koodin arvo (esim. "696"). Selitys koodin arvolle on haettavissa staattisista koodistotiedostostoista.

Kunkin tuotteen koodistotyyppiset tietokentät ja niitä vastaavien koodistojen staattiset koodistotiedostot on esitetty alempana olevassa "Tuotteet"- taulukossa sarakkeessa "Tuotteen koodistotyyppiset tietokentät ja niitä vastaavat koodistot ".

Tuotteet
 

Kaikki tuotteet ovat yksinkertaisia (Simple) eli ne sisältävät vain yhden kohdeluokan.

Tuotteet
Tuote ja sen kohdeluokka skeemassa

 

Tuotekuvaus Tuotteen koodistotyyppiset tietokentät ja niitä vastaavat koodistot 

Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot

KiinteistotunnuksenSijaintitiedot

Tuote sisältää jokaisesta palstasta: kiinteistötunnuksen sijainnin, kiinteistötunnuksen ja kiinteistötunnuksen esitysmuodon.

Kiinteistötunnuksen sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

 

Kiinteistörajan sijaintitiedot

KiinteistorajanSijaintitiedot

Tuote sisältää kiinteistörajan sijainnin, kiinteistörajalajin, lähdeaineiston ja interpolointitavan.

Kiinteistörajan sijainti on GML:n mukainen viivageometria.

 

Palstan sijaintitiedot

PalstanSijaintitiedot

Tuote sisältää jokaisesta palstasta sijainnin, kiinteistötunnuksen sijainnin, kiinteistötunnuksen ja kiinteistötunnuksen esitysmuodon.

Palstan sijainti on GML:n mukainen aluegeometria ja kiinteistötunnuksen sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

 

Rajamerkin sijaintitiedot

RajamerkinSijaintitiedot

Tuote sisältää rajamerkin sijainnin, rajamerkkilajin, numeron, tasosijaintitarkkuuden, rakenteen, lähdeaineiston, suhteen maanpintaan ja olemassaolon.

Rajamerkin sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

Projisoidun palstan sijaintitiedot

ProjisoidunPalstanSijaintitiedot

Projisoitu palsta on 3D-kiinteistön vaakatasoon projisoitu palsta.

Tuote sisältää projisoidun palstan sijainnin, kiinteistötunnuksen sijainnin, kiinteistötunnuksen, kiinteistötunnuksen esitysmuodon ja lisäksi rekisteriyksikön suhteen peruskiinteistöön

Projisoidun palstan sijainti on GML:n mukainen aluegeometria ja projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot

ProjisoidunPalstanKiinteistotunnuksenSijaintitiedot

Projisoitu palsta on 3D-kiinteistön vaakatasoon projisoitu palsta.

Tuote sisältää projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijainnin, kiinteistötunnuksen, kiinteistötunnuksen esitysmuodon  ja lisäksi rekisteriyksikön suhteen peruskiinteistöön

Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot

Tuotteella voi kysyä palstoittaisia kiinteistötunnuksen sijaintitietoja erilaisin kyselytavoin. Kiinteistötunnuksen sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

GML-vastaus pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan tai HTTPS/POST-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kysely tehdään WFS 2.0 standardinmukaisesti. 

Kyseltävä kohdeluokka: KiinteistotunnuksenSijaintitiedot

Palvelu tukee kyselyissä ja vastauksissa koordinaatistona pelkästään ETRS89 / ETRSTM35FIN (urn:ogc:def:crs:EPSG::3067), joka on palvelun oletuskoordinaatisto.

 

  Kyselytavat esimerkkeineen

Kyselytapa

Skeemassa

Kuvaus

sijaintirajaus

ktjkiiwfs:kiinteistotunnuksenSijainti

Käytössä palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot (GetCapabilities: SpatialOperators) esim. Intersects, DWithin, BBOX

 

Käytössä palvelun tukemat sijaintirajaukset (GetCapabilities: GeometryOperands) esim. Envelope, Point, LineString, Polygon

kiinteistötunnus

ktjkiiwfs:kiinteistotunnus

Kiinteistötunnus

esim. 72989300010005

kiinteistötunnus (väliviivamuoto)

ktjkiiwfs:kiinteistotunnuksenEsitysmuoto

Kiinteistötunnus väliviivamuodossa

esim. 729-893-1-5

 

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään vapaalla aluerajauksella löytyvät palstojen kiinteistötunnusten sijaintitiedot. Esimerkissä annettu vapaa aluerajaus on suorakaiteen muotoinen.

HTTPS/GET kysely

kysely

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään suorakaiteen alueelta löytyvät palstojen kiinteistötunnusten sijaintitiedot

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

Esimerkiksi: kiinteistötunnus

HTTPS/GET kysely

kysely

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi: kiinteistötunnus (väliviivamuoto)

HTTPS/GET kysely

kysely

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkkitiedosto vastauksesta

GML-vastaus  

 

Kiinteistörajan sijaintitiedot

Tuotteella voi kysyä kiinteistörajoja erilaisin kyselytavoin. Kiinteistörajan sijainti on GML:n mukainen viivageometria.

GML-vastaus pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan tai HTTPS/POST-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kysely tehdään WFS 2.0 standardinmukaisesti. 

Kyseltävä kohdeluokka: KiinteistorajanSijaintitiedot

Palvelu tukee kyselyissä ja vastauksissa koordinaatistona pelkästään ETRS89 / ETRSTM35FIN (urn:ogc:def:crs:EPSG::3067), joka on palvelun oletuskoordinaatisto.

 

  Kyselytavat esimerkkeineen

Kyselytapa

Skeemassa

Kuvaus

sijaintirajaus

ktjkiiwfs:sijainti

Käytössä palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot (GetCapabilities: SpatialOperators) esim. Intersects, DWithin, BBOX

huom! BBOX hakee geometrian ympärille piirretyn bbox mukaan eli voi palauttaa muitakin kohteita kuin annetun bbox sisällä olevia kohteita.

Käytössä palvelun tukemat sijaintirajaukset (GetCapabilities: GeometryOperands) esim. Envelope, Point, LineString, Polygon

 

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään vapaalla aluerajauksella löytyvät kiinteistörajat. Esimerkissä annettu vapaa aluerajaus on suorakaiteen muotoinen.

HTTPS/GET kysely

kysely

 

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään suorakaiteen alueelta löytyvät kiinteistörajat

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

Esimerkkitiedosto vastauksesta

GML-vastaus  

Palstan sijaintitiedot

Tuotteella voi kysyä palstoja erilaisin kyselytavoin. Palstan sijainti on GML:n mukainen aluegeometria ja palstan kiinteistötunnuksen sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

GML-vastaus pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan tai HTTPS/POST-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kysely tehdään WFS 2.0 standardinmukaisesti. 

Kyseltävä kohdeluokka: PalstanSijaintitiedot

Palvelu tukee kyselyissä ja vastauksissa koordinaatistona pelkästään ETRS89 / ETRSTM35FIN (urn:ogc:def:crs:EPSG::3067), joka on palvelun oletuskoordinaatisto.

 

  Kyselytavat esimerkkeineen

Kyselytapa

Skeemassa

Kuvaus

sijaintirajaus (sijaintirajauksella haku palstan aluegeometrioista)

ktjkiiwfs:sijainti

 

Käytössä palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot (GetCapabilities: SpatialOperators) esim. Intersects, DWithin, BBOX

huom! BBOX hakee geometrian ympärille piirretyn bbox mukaan eli voi palauttaa muitakin kohteita kuin annetun bbox sisällä olevia kohteita.

Käytössä palvelun tukemat sijaintirajaukset (GetCapabilities: GeometryOperands) esim. Envelope, Point, LineString, Polygon

 

kiinteistötunnus

ktjkiiwfs:kiinteistotunnus

Kiinteistötunnus

esim. 72989300010005

kiinteistötunnus (väliviivamuoto)

ktjkiiwfs:kiinteistotunnuksenEsitysmuoto

Kiinteistötunnus väliviivamuodossa

esim. 729-893-1-5

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään vapaalla aluerajauksella löytyvät palstat. Esimerkissä annettu vapaa aluerajaus on suorakaiteen muotoinen.

HTTPS/GET kysely

kysely

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään suorakaiteen alueelta löytyvät palstat

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään vapaalla aluerajauksella löytyvät palstat

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään palsta pisteessä

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään 100 metrin hakuetäisyydellä annetusta vapaasta aluerajauksesta olevat palstat

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään 100 metrin hakuetäisyydellä annetusta pisteestä olevat palstat

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi: kiinteistötunnus

HTTPS/GET kysely

kysely

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi: kiinteistötunnus (väliviivamuoto)

HTTPS/GET kysely

kysely

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkkitiedosto vastauksesta

GML-vastaus  

 

Rajamerkin sijaintitiedot

Tuotteella voi kysyä rajamerkkejä erilaisin kyselytavoin. Rajamerkin sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

GML-vastaus pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan tai HTTPS/POST-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kysely tehdään WFS 2.0 standardinmukaisesti. 

Kyseltävä kohdeluokka: RajamerkinSijaintitiedot

Palvelu tukee kyselyissä ja vastauksissa koordinaatistona pelkästään ETRS89 / ETRSTM35FIN (urn:ogc:def:crs:EPSG::3067), joka on palvelun oletuskoordinaatisto.

 

  Kyselytavat esimerkkeineen

Kyselytapa

Skeemassa

Kuvaus

sijaintirajaus

ktjkiiwfs:sijainti

 

Käytössä palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot (GetCapabilities: SpatialOperators) esim. Intersects, DWithin, BBOX

Käytössä palvelun tukemat sijaintirajaukset (GetCapabilities: GeometryOperands) esim. Envelope, Point, LineString, Polygon

 

 

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään vapaalla aluerajauksella löytyvät rajamerkit. Esimerkissä annettu vapaa aluerajaus on suorakaiteen muotoinen.

HTTPS/GET kysely

kysely

 

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään suorakaiteen alueelta löytyvät rajamerkit

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään vapaalla aluerajauksella löytyvät rajamerkit

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään 100 metrin hakuetäisyydellä annetusta vapaasta aluerajauksesta olevat rajamerkit

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään 100 metrin hakuetäisyydellä annetusta pisteestä olevat rajamerkit

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

Esimerkkitiedosto vastauksesta

GML-vastaus  

Projisoidun palstan sijaintitiedot

Tuotteella voi kysyä projisoituja palstoja erilaisin kyselytavoin. Projisoidun palstan sijainti on GML:n mukainen aluegeometria ja projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

GML-vastaus pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan tai HTTPS/POST-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kysely tehdään WFS 2.0 standardinmukaisesti. 

Kyseltävä kohdeluokka: ProjisoidunPalstanSijaintitiedot

Palvelu tukee kyselyissä ja vastauksissa koordinaatistona pelkästään ETRS89 / ETRSTM35FIN (urn:ogc:def:crs:EPSG::3067), joka on palvelun oletuskoordinaatisto.

 

  Kyselytavat esimerkkeineen

Kyselytapa

Skeemassa

Kuvaus

sijaintirajaus (sijaintirajauksella haku projisoidun palstan aluegeometrioista)

ktjkiiwfs:sijainti

 

Käytössä palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot (GetCapabilities: SpatialOperators) esim. Intersects, DWithin, BBOX

 

huom! BBOX hakee geometrian ympärille piirretyn bbox mukaan eli voi palauttaa muitakin kohteita kuin annetun bbox sisällä olevia kohteita.

Käytössä palvelun tukemat sijaintirajaukset (GetCapabilities: GeometryOperands) esim. Envelope, Point, LineString, Polygon

 

kiinteistötunnus

ktjkiiwfs:kiinteistotunnus

Kiinteistötunnus

esim. 72989300010005

kiinteistötunnus (väliviivamuoto)

ktjkiiwfs:kiinteistotunnuksenEsitysmuoto

Kiinteistötunnus väliviivamuodossa

esim. 729-893-1-5

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään suorakaiteen alueelta löytyvät projisoidut palstat

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään projisoitu palsta pisteessä

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

Esimerkiksi: kiinteistötunnus

HTTPS/GET kysely

kysely

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi: kiinteistötunnus (väliviivamuoto)

HTTPS/GET kysely

kysely

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

 

Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot

Tuotteella voi kysyä projisoiduista palstoista  kiinteistötunnuksen sijaintitietoja erilaisin kyselytavoin. Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijainti on GML:n mukainen pistegeometria.

GML-vastaus pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan tai HTTPS/POST-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kysely tehdään WFS 2.0 standardinmukaisesti. 

Kyseltävä kohdeluokka: ProjisoidunPalstanKiinteistotunnuksenSijaintitiedot

Palvelu tukee kyselyissä ja vastauksissa koordinaatistona pelkästään ETRS89 / ETRSTM35FIN (urn:ogc:def:crs:EPSG::3067), joka on palvelun oletuskoordinaatisto.

 

  Kyselytavat esimerkkeineen

Kyselytapa

Skeemassa

Kuvaus

sijaintirajaus

ktjkiiwfs:kiinteistotunnuksenSijainti

Käytössä palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot (GetCapabilities: SpatialOperators) esim. Intersects, DWithin, BBOX

Käytössä palvelun tukemat sijaintirajaukset (GetCapabilities: GeometryOperands) esim. Envelope, Point, LineString, Polygon

kiinteistötunnus

ktjkiiwfs:kiinteistotunnus

Kiinteistötunnus

esim. 72989300010005

kiinteistötunnus (väliviivamuoto)

ktjkiiwfs:kiinteistotunnuksenEsitysmuoto

Kiinteistötunnus väliviivamuodossa

esim. 729-893-1-5

Esimerkiksi sijaintirajaus, kysytään suorakaiteen alueelta löytyvät projisoitujen palstojen kiinteistötunnusten sijaintitiedot

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

Esimerkiksi: kiinteistötunnus

HTTPS/GET kysely

kysely

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

Esimerkiksi: kiinteistötunnus (väliviivamuoto)

HTTPS/GET kysely

kysely

HTTPS/POST kysely

XML-kysely

 

 

Versio 2019-02