Kiinteistövaihdannan rajapinnat

Kiinteistövaihdannan palvelun rajapintojen käyttöönotto edellyttää asiakassopimusta Maanmittauslaitoksen ja asiakasorganisaation sekä integraattorin välillä.

Tunnistusrajapinta

Tunnistusrajapinnan avulla organisaation työntekijän ei tarvitse tunnistautua erikseen palveluun kirjautuessaan, vaan hän pääsee käyttämään palvelua suoraan. Tunnistusrajapinta ei yksilöi käyttäjää henkilönä, vaan vastuu käyttäjän oikeudesta käyttää palvelua on asiakkaalla.

Asiakirjarajapinta

Asiakirjarajapinnan kautta organisaation on mahdollista toimittaa palveluun sähköinen

  • valtakirja
  • esisopimus tai kauppakirjan tai lahjakirjan luonnos (mahdollista lukita muokkauksilta)
  • kiinnityshakemus
  • panttikirjan siirtohakemus.

Rajapinnan kautta tuodut asiakirjat allekirjoitetaan palvelussa sähköisesti.

Rajapinnan kautta onnistuu myös:

  • palveluun tuodun asiakirjan (luovutuskirja, hakemus, valtakirja) tilaa koskevan kyselyn tekeminen: voi tarkistaa onko lähetetty asiakirja jo allekirjoitettu, kuka on allekirjoittanut ja kenen allekirjoitus puuttuu ja lisäksi onko asia vireillä
  • valmiiden asiakirjojen (pdf) lataus palvelusta

Rajapinta perustuu REST-tekniikkaan ja asiakirjat siirretään palveluun määrämuotoisina XML-sanomina. Rajapinta tukee myös tilakyselyjä ja valmiiden asiakirjojen (pdf) latausta palvelusta. 

Käyttöönoton tuki

Lisätietoa käyttöönotosta tunnistusrajapinnan ja asiakirjarajapinnan käyttöönoton tukisivustolta.