Vaihtaminen ja yhdistäminen

Kiinteistöjaotus on voinut muuttua vuosien kuluessa. Tällöin on voinut syntyä hankalia kiiloja tai kapeita alueita, joita ei pysty hyödyntämään. Tilan käyttöä voi parantaa tilusvaihdolla. Kiinteistöjen yhdistämisellä voidaan yhdistää saman omistajan tilat.

Tilusvaihto

Tilusvaihdon tarkoituksena on parantaa kiinteistöjaotusta. Se tehdään kahden tai useamman kiinteistön välillä. Tiluksia voidaan vaihtaa myös määräalan tai yhteisen alueen kanssa.

Kiinteistöjen omistajat tekevät maa-alueiden vaihdosta sopimuksen. Vaihdettavien alueiden tulee olla suunnilleen samanarvoisia, mutta voit korvata rahalla vähäisen eron alueiden arvossa.

Maanomistajien välistä sopimusta ei vahvisteta kaupanvahvistajalla, eikä se ole kiinteistön luovutus. Sopimus toteutetaan maanmittaustoimituksessa, jossa tehdään tarvittavat uudet rajamerkit ja rajat.

Hae tilusvaihtoa

Hae tilusvaihtoa samalla hakemuslomakkeella kuin muitakin maanmittaustoimituksia. Tee ensin sopimus vaihdosta. Liitä sopimus hakemukseesi.

Lue lisää tilusvaihdosta (pdf).

Hinta

Tilusvaihto on kiinteähintainen toimitus. Hinta lasketaan vaihdettavien alueiden yhteenlasketusta pinta-alasta.

Katso lisää hinnasta (pdf).

Kiinteistöjen yhdistäminen

Kiinteistöjen yhdistämisessä muodostetaan kahdesta tai useammasta kiinteistöstä uusi kiinteistö. Yhdistämisen hintaan vaikuttaa yhdistettävien kiinteistöjen lukumäärä.

Samalle omistajalle kuuluvan alueen sisällä olevista kiinteistörajoista voi aiheutua vaivaa ja niiden selvittämisestä kustannuksia. Jokaisesta kiinteistöstä on myös hankittava eri asiakirjat. Yksi kiinteistö, sen nimi ja rekisterinumero helpottavat asiointia.

Kiinteistöjä voidaan yhdistää, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • kiinteistöt sijaitsevat samassa kunnassa
  • kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle tai omistajille siten, että omistussuhteet ovat yhteneväiset
  • kiinteistöt omistetaan samanlaisin oikeuksin
  • kiinteistöt soveltuvat sijaintinsa, käyttötarkoituksensa ja kaavamääräystensä puolesta yhdessä käytettäviksi
  • yhdistettäviä kiinteistöjä ei ole ulosmitattu, ne eivät kuulu konkurssipesään eikä niihin kohdistu turvaamistoimenpiteitä
  • kiinteistöihin ei kohdistu kiinnityksiä tai kirjattuja erityisiä oikeuksia, niihin kohdistuu vain samat yhteiskiinnitykset tai vain yhteen yhdistettävään kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä ja kirjattuja erityisiä oikeuksia.

Jos kiinteistöihin kohdistuu eri kiinnityksiä tai kirjattuja erityisiä oikeuksia, yhdistämisen edellytykset tulee tarkistaa Maanmittauslaitokselta.

Hae kiinteistöjen yhdistämistä

Voit hakea kiinteistöjen yhdistämistä valmiilla lomakkeella (Suomi.fi) tai vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään Maanmittauslaitokseen. Useimmat kaupungit ja eräät muut kunnat pitävät kiinteistörekisteriä asemakaava-alueillaan. Näillä alueilla sinun on haettava yhdistämistä kunnan kiinteistöinsinööriltä.

Kiinteistöjen yhdistämisestä päättää kiinteistörekisterin pitäjä. Yhdistämistä varten ei pidetä kokousta eikä tehdä maastotöitä. Lainhuuto- ja kiinnitystietoja ei tarvitse liittää hakemukseen, koska rekisterinpitäjä saa tiedot kiinteistötietojärjestelmästä.

Kun kiinteistösi on yhdistetty, sinulle lähetetään yhdistämispäätös, ilmoitus rekisteröinnistä ja kiinteistörekisterin ote muodostetusta kiinteistöstä.

Lue lisää kiinteistöjen yhdistämisestä (pdf).

Tilusvaihto

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1480
Vapaaehtoinen tilusvaihto
0,1 850,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 010,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 240,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 530,00 Ei arvonlisäveroa
60 1 950,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 300,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 200,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 150,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 250,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 350,00 Ei arvonlisäveroa
600 5 940,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 560 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A ja B omistajat ovat sopineet alueiden vaihtamisesta. Kiinteistöstä A vaihdettavan alueen pinta-ala on 0,5 ha ja kiinteistöstä B 0,6 ha. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä asianosaisten toimiessa apuhenkilöinä. Toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksun suuruus saadaan taulukosta vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan (1,1 ha) perusteella. Maksu on 1 240 euroa. Rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Asianosaisten toimiminen apuhenkilöinä ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Kiinteistöjen yhdistäminen

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7500105001
Kiinteistöjen yhdistäminen, yhdistämisen koskiessa enintään kahta kiinteistöä
155,00 Ei arvonlisäveroa
7500105002
Lisämaksu jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä
55,00 Ei arvonlisäveroa